Каталог статей

Главная » Статьи » Методические

Планирование "Захист Вітчизни", 10 класс, 14/15

10-й клас, навчання юнаків

 

Дата

проведе

ння

уроку

Кіл -

ть

год

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Вступний урок -1 год

 

1

Конституція України про захист суверенітету і територіальної цілісності України. Збройні Сили - гарант національної безпеки України. Захист Вітчизни - основне завдання Збройних Сил, обов'язок громадян України. Забезпечення безпеки, життя і здоров’я людини - обов’язок держави.

Завдання, структура предмета, форми і методи занять. Вимоги до рівня підготовки учнів.

Дотримання учнями статутних взаємовідносин на уроках з предмета.

Учень:

усвідомлює поняття національної безпеки держави, роль і завдання Збройних Сил щодо захисту держави; розуміє

захист суверенітету, територіальну цілісність України, обов’язки громадян щодо захисту Вітчизни; визначає основні поняття з основ військової справи, цивільного захисту, медико- санітарної підготовки;

дотримується на уроках з предмета статутних взаємовідносин.

 

3

Тема 10.2. Надзвичайні ситуації Загальні положення. Поняття про надзвичайну ситуацію. Класифікація та основні причини виникнення надзвичайних ситуацій. Вплив надзвичайних ситуацій на довкілля і безпеку життєдіяльності людини. Надзвичайна ситуація загальнодержавного, регіонального, місцевого і об ’єктового рівня. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально- політичного характеру.

Стихійні лиха. Поведінка населення під час землетрусу, затоплення, повені, іншого стихійного лиха.

Транспортні, виробничі аварії (катастрофи) і пожежі, аварії на гідротехнічних спорудах. Основні радіаційно- та хімічно небезпечні об’єкти в Україні. Особливості ліквідації наслідків аварій і катастроф.

Тероризм - загроза людству XXI століття. Терористичні акти, їх мета, наслідки. Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій терористичного походження.

Надзвичайні ситуації воєнного характеру від дії зброї масового ураження і звичайної зброї.

Ядерна зброя. Призначення, характеристика ядерної зброї. Види ядерних вибухів. Ура- жаючі фактори ядерної зброї, їх вплив на людей і

І поводженні з Учень: класифікує надзвичайні ситуації; характеризує причини виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час, уражаючі фактори ядерної зброї та сучасних звичайних засобів ураження, осередки ядерного, хімічного та біологічного ураження; визначає обстановку в надзвичайних ситуаціях;

наводить приклади виникнення надзвичайних ситуацій на Україні та за її межами;

пояснює негативний вплив надзвичайних ситуацій на довкілля та життєдіяльність людини;

володіє знаннями про правила безпечної поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій безпечними предметами;

 

 

 

територію. Особливості уражаючої дії нейтронних боєприпасів. Осередок ядерного ураження. Зони радіоактивного зараження.

Хімічна зброя. Призначення, характеристика хімічної зброї. Бойові отруйні речовини, їх класифікація та вплив на організм людини і територію. Осередок хімічного ураження. Біологічна зброя. Призначення, характеристика біологічної зброї. Біологічні засоби, їх види та вплив на організм людини і територію. Осередок біологічного ураження. Обсервація і карантин.

Звичайна зброя. Осколкові, кулькові, фугасні боєприпаси й ракети в звичайному спорядженні, їх призначення та уражаюча дія. Запалювальні боєприпаси й суміші. Особливості уражаючої дії боєприпаси об'ємного вибуху. Ура­жаюча дія напалму, пірогелей, терміту і фосфору на організм людини.

 

 

4

Тема 10.3. Захист населення від

надзвичайних ситуацій

Основні заходи захисту. Оповіщення

та інформація. Завдання, заходи захисту населення від надзвичайних ситуацій. Організація оповіщення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Попереджувальний сигнал „Увага всім!”. Сигнали оповіщення та зміст інформації населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час. Дії населення за сигналами оповіщення. Спостереження і контроль. Завдання спостереження і контролю в різних режимах функціонування єдиної системи захисту. Об'єкти, сили і засоби спостереження і контролю. Пост радіаційного і хімічного спостереження: завдання, склад, оснащення, дії чергового спостерігача. Укриття населення в захисних спорудах. Призначення, класифікація захисних споруд. Укриття найпростішого типу - відкриті і перекриті щілини, їх підготовка та можливості щодо захисту. Протирадіаційні укриття і сховища, їх

Учень:

характеризує основні заходи і засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях;

називає призначення та будову засобів захисту органів дихання та шкіри, способи евакуації населення;

виготовляє найпростіші засоби захисту органів дихання та шкіри; володіє основними засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри, приладами радіаційної, хімічної розвідки і контролю, виконує нормативи 3 основ цивільного захисту; визначає обладнання та пояснює порядок використання інженерних споруд для захисту населенняж розуміє систему оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час;

виконує правила перебування у захисних спорудах;

називає об'єкти, сили і засоби спостереження і контролю, а також порядок розміщення евакуйованого населення у безпечних районах.

 

 

 

 

захисні властивості, обладнання та порядок використання. Правила перебування у захисних спорудах. Евакуаційні заходи. Поняття про евакуацію та її види. Принципи і способи здійснення евакуації населення. Підготовка та проведення евакуації населення з небезпечних районів. Розміщення евакуйованого населення у безпечних районах.

Засоби захисту органів дихання. Протипилова тканинна і ватно- марлева маска, їх призначення, порядок виготовлення та використання. Респіратори та фільтрувальні протигази: призначення, склад, принцип дії і порядок застосування. Тренування нормативів (Н-ОЦЗ-1,2). Засоби захисту шкіри Звичайні та спеціальні засоби захисту шкіри. Підготовка та використання предметів одягу та взуття. Ізолюючі та фільтрувальні засоби індивідуального захисту шкіри: захисний комбінезон (костюм), легкий захисний костюм Л-1, загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК). їх призначення, склад, правила користування.

Тренування нормативів (Н-ОЦЗ-3,4). Медичні засоби захисту. Аптечка індивідуальна, її склад, порядок застосування її медичних засобів. Індивідуальний протихімічний пакет, його склад, порядок обробки шкіри, одягу, взуття. Пакет перев’язувальний індивідуальний, склад і порядок користування ним.

 

 

2

Тема 10.4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт Рятувальні та інші невідкладні роботи у надзвичайних ситуаціях.

Мета, види і обсяги рятувальних та інших невідкладних робіт. Сили і засоби ведення рятувальних та інших невідкладних робіт в районах стихійного лиха, аварії й осередку ураження.

Організація та проведення рятувальних робіт в осередку ураження. Завдання та зміст рятувальних і невідкладних аварійно- рятувальних робіт. Прийоми і способи виконання рятувальних робіт.

Учень:

характеризує порядок проведення

рятувальних та інших невідкладних робіт;

проводить часткову санітарну обробку

обмундирування та тіла;

дотримується правил особистої гігієни в

умовах радіаційного, хімічного та

біологічного зараження;

володіє знаннями про основні заходи по

ліквідації наслідків зброї масового

ураження;

уявляє масштаби рятувальних робіт в осередках ураження;

знає порядок та способи проведення санітарної обробки і знезаражування території та об’єктів.

 

 

 

 

Заходи безпеки. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження.

Заходи по ліквідації наслідків зараження. Санітарна обробка людей. Заходи санітарної обробки та порядок їх проведення. Знезаражування території та об’єктів у формі дезактивації, дегазації і дезінфекції, порядок та способи проведення.

 

 

 

Розділ 1. Збройні Сили України і

а захисті Вітчизни - 3 год

 

2

Тема 1.1. Збройні Сили України - військове формування держави Конституція і закони України про Збройні Сили України. Конституція України про призначення Збройних Сил України та інших військових формувань. Закони України про відродження, засади діяльності національних Збройних Сил. Структура і завдання Збройних Сил України. Законодавство України про військову службу. Статус військової служби. Підготовка громадян України до військової служби, складання Військової присяги, проходження і види військової служби, виконання військового обов’язку в запасі. Підготовка військових кадрів для Збройних Сил: військові навчальні заклади, підготовка та вступ до них. Соціальний захист громадян України, які перебувають на військовій службі Військова присяга та військова символіка України Походження Військової присяги, Бойового прапора, військових відзнак та символіки України.

Зміст, значення та порядок складання Військової присяги на вірність Українському народові.

Бойовий прапор військової частини Збройних Сил України - символ честі, доблесті і слави

Учень:

усвідомлює основні положення Конституції та законів України про призначення та засади діяльності національних Збройних Сил;

називає структуру і завдання Збройних Сил України;

розуміє військові відзнаки та військову символіку України.

розуміє статус і види військової служби, порядок її підготовки та проходження; характеризує військову присягу, її історію, порядок прийняття та значення, походження бойового прапора, військових відзнак та символіки України;

називає військові навчальні заклади, порядок підготовки та вступу до них; аналізує й оцінює соціальний захист у Збройних Силах.

 

1

Тема 1.2. Розбудова національних Збройних Сил

Основні історичні періоди військового мистецтва українського народу, їх значення для розбудови сучасних ЗСУ.

Військове мистецтво Київської держави та Війська Запорізького. Воєнні походи перших князів та їх значення для зміцнення давньоруської

Учень:

називає основні історичні періоди військового мистецтва українського народу, їх значення для розбудови сучасних Збройних Сил;

наводить приклади визначних воєнних подій, переможних битв українського війська;

розуміє значення військової могутності держави у сучасному світі;

 

 

 

 

держави в середині X століття. Діяльність Володимира Великого щодо зміцнення військової могутності Київської держави. Військове мистецтво козаків Війська Запорозького в XVI ст.: тактика бойових дій на суходолі, морські походи козаків. Переможні битви війська Богдана Хмельницького у національно-визвольній боротьбі українського народу в XVII ст. Військова діяльність українського народу у першій та другій світових війнах. Збройні Сили Української Народної Республіки та їх роль у боротьбі за національну державність у 1917 - 1921рр. Участь українського народу у воєнних діях проти фашизму. Військові операції Українських фронтів та воєнні дії української повстанської армії під час визволення України вході другої світової війни. Реформування та розвиток сучасних Збройних Сил України. Реформування Збройних Сил держави за роки незалежності: оптимізація за чисельністю; перехід до тривидової структури і функціонального принципу їх побудови та застосування; комплектування за призовом і контрактом. Організаційна та функціональна структура Збройних Сил України, структура та бойовий склад Сухопутних військ, Повітряних сил та Військово-морських сил на кінець 2011 року. Перспективні напрями розвитку Збройних Сил України.

розуміє необхідність реформування Збройних Сил держави, функціональний принцип їх побудови та застосування; графічно відображає організаційну структуру Збройних Сил України; аналізує військову діяльність українського народу у боротьбі за національну державність;

оцінює участь українського народу у військових операціях проти фашизму.

 

 

Розділ 2. Міжнародне гуманіта

рне право (МГП) - 1 год

 

1

Тема 2.1. МГП та його норми про захист жертв війни.

Призначення, принципи і норми МГП. Сфера застосування МГП. Відмінність МГП від права держав на ведення війни (збройного конфлікту). Женевські конвенції 1949 року і Додаткові протоколи до них про захист жертв війни. Особи та об 'єкти захисту МГП та порядок поводження з ними. Вимоги до військовослужбовців Збройних Сил України щодо МГП. Відповідальність військовослужбовців за порушення норм МГП.

Учень:

називає норми Женевських конвенцій про захист жертв війни;

визначає особи та розпізнає об'єкти, які знаходяться під захистом МГП; характеризує міжнародні розпізнавальні знаки.

 

1

Тема 2.2. Особливості ведення

Учень:

 

 

 

 

воєнних дій з урахуванням норм МГП

Поняття збройних сил держав та правовий статус учасників бойових дій і миротворчих операцій. Заборонені методи ведення воєнних дій. Заборонені дії відносно жертв війни. Врахування норм МГП під час організації бою та основних видів бойового забезпечення.

обґрунтовує необхідність правил ведення збройного конфлікту;

характеризує заборонені засоби та методи ведення воєнних дій.

 

 

Тематична

 

 

 

Розділ 3. Тактична пм

готовка - 2 год

 

1

Введення

Поняття про тактику. Тактична підготовка - основний предмет бойової підготовки військ. Бойовий статут Сухопутних військ (взвод, відділення, танк) - основа тактичної підготовки. Завдання, структура тактичної підготовки учнів у складі навчальних підрозділів.

 

 

1

Тема 3.1. Основи загальновійськового бою

Загальновійськовий бій

(демонстраційне). Поняття про бій, види бою. Суть, характер, основні види і принципи сучасного загальновійськового бою. Способи ведення бою із застосуванням звичайної зброї. Тактичні знаки - основні умовні позначення загальновійськового бою.

Удар, вогонь і маневр - складові частини бою. Поняття про удар, види ударів. Визначення і завдання вогню в бою. Класифікація вогню звичайної зброї. Визначення, завдання та види маневру в бою. Види маневру підрозділами і вогнем.

Бойове забезпечення. Поняття про бойове забезпечення. Види бойового забезпечення дій взводу (відділення), основні заходи кожного виду. Екіпіровка військовослужбовців. Носима і возима частини екіпіровки.

Учень:

характеризує риси загальновійськового бою, особливості сучасних війн та військових конфліктів, види вогню та маневру в бою;

пояснює необхідність якісної підготовки екіпіровки та особистої зброї солдата до ведення бойових дій;

розуміє тактичні знаки загальновійськового бою;

усвідомлює необхідність бойового забезпечення бою.

 

 

Розділ 4. Вогнева під

готовка - 4 год

 

1

Введення

Поняття про вогонь. Засоби вогню - вогнепальна та інші види стрілецької зброї.

Вогнева підготовка - предмет, складова частина бойової підготовки військ.

Завдання, структура вогневої підготовки учнів у складі навчальних

Учень:

розуміє основні визначення вогневої підготовки.

 

 

 

 

підрозділів.

 

 

1

Тема 4.1. Основи стрільби із стрілецької зброї Внутрішня балістика стрільби. Поняття про стрільбу і балістику стрільби. Явище пострілу. Періоди пострілу. Рух кулі в каналі ствола зброї. Початкова швидкість кулі, її вплив на бойові властивості зброї. Віддача зброї та її вплив на результати стрільби.

Зовнішня балістика стрільби. Політ кулі у повітрі, сили, що діють на неї. Траєкторія польоту кулі та її елементи. Прямий постріл, прикритий, уражений та мертвий простір, їх практичне значення. Пробивна і вбивча дія кулі. Визначення дальності до цілі, врахування зовнішніх умов на стрільбу. Прицілювання зброї та влучність стрільби. Визначення дальності по відрізкам місцевості, ступені видимості і уявній величині цілі. Визначення дальності по кутовим розмірам цілі і елементів зброї. Практичне застосування формули тисячної. Вплив температури повітря та вітру на дальність і напрямок польоту кулі. Поняття про рівну мушку і точку прицілювання. Прицілювання зброї, характерні помилки при прицілюванні. Поняття про дійсність стрільби. Імовірність попадання й ураження цілі Купчастість і влучність стрільби, способи їх підвищення.

Учень:

характеризує основи внутрішньої та зовнішньої балістики;

визначає поняття прямого пострілу; простору, що уражається та прикритого і мертвого простору;

застосовує формулу тисячної та враховувує фактори, що впливають на результати стрільби;

обґрунтовує дійсність та способи підвищення дійсності стрільби.

 

2

Тема 4.2. Стрілецька зброя, поводження з нею, догляд і зберігання

Автомат Колошникова Загальні відомості.

Призначення, бойові властивості автомата. Поняття про будову автомата та його автоматичну дію. Розбирання і складання автомата. Порядок неповного розбирання і складання автомата.

Призначення, будова частин і механізмів автомата, приладдя і патронів. Призначення, будова частин і механізмів автомата. Приладдя до автомата. Бойові патрони.

Робота частин і механізмів автомата. Робота частин і механізмів при заряджанні та стрільбі. Затримки під

Учень:

характеризує бойові властивості та загальну будову автомата,_малокаліберної та пневматичної гвинтівки; пояснює принцип роботи автоматичної зброї;

розбирає та складає автомат; розпізнає основні частини автомата; порівнює основні характеристики сучасної стрілецької зброї;

пояснює матеріальну частину сучасної зброї та порядок її підготовки до бою;

 

 

 

 

час стрільби, способи їх усунення. Тренування у неповному розбиранні і складанні автомата (Н-В-2,3).

Догляд і зберігання, поводження із автоматом. Заходи безпеки при поводженні з автоматом і патронами. Чищення, змащення і зберігання автомата. Тренування у чищенні і змащуванні автомата і спорядженні магазину патронами (Н-В-4,5). Огляд, підготовка автомата і патронів до стрільби.

Малокаліберна і пневматична гвинтівка Малокаліберна гвинтівка. Призачення, бойові властивості, загальна будова малокаліберної гвинтівки. Будова патронів. Заряджання гвинтівки. Заходи безпеки при поводженні з гвинтівкою і патронами.

Затримки під час стрільби, способи їх усунення. Особливості чищення і змащення гвинтівки.

Пневматична гвинтівка. Призачення, бойові властивості, загальна будова пневматичної гвинтівки. Заряджання гвинтівки. Заходи безпеки при поводженні з гвинтівкою. Затримки під час стрільби, способи їх усунення. Особливості чищення і змащення гвинтівки.

 

 

Розділ 5. Статути Збройни:

Сил України - 3 год

 

1

Введення

Поняття про військові статути. Загальновійськові статути та бойові статути родів військ Збройних Сил України, їх визначення. Дія статутів Збройних Сил України на інші військові формування держави.

Учень:

називає статути Збройних сил України, основні їх вимоги.

 

1

Тема 5.1. Військовослужбовці та відносини між ними Військовослужбовці Збройних Сил України. Військові звання, знаки розрізнення і форма одягу військовослужбовців. Обов’язки рядового (матроса) у повсякденній діяльності.

Обов ’язки, права, відповідаль-ність військовослужбовців.

Відносини між військовослужбовцями.

Начальники та підлеглі, старші та

Учень:

обґрунтовує поняття: військова ввічливість, статутні, нестатутні відносини; практично відпрацьовує правила військової ввічливості, поведінки та військового вітання військовослужбовців.

 

 

 

 

молодші за військовим званням, їх права та обов’язки. Порядок віддання та виконання наказів. Правила військової ввічливості, поведінки та військового вітання військовослужбовців. Практичне відпрацювання правил учнями.

 

 

1

Тема 5.2. Внутрішній порядок у військовій частині та її підрозділах Правила розміщення і повсякденної діяльності військовослужбовців.

Поняття про внутрішній порядок. Розміщення особового складу та зброї у приміщеннях казарми. Розподіл часу за розпорядком дня. Повсякденна діяльність військовослужбовців: підйом, ранковий огляд і вечірня перевірка; заняття з бойової підготовки; звільнення з розташування військової частини; відвідування військовослужбовців. Добовий наряд роти. Призначення, склад та озброєння добового наряду роти. Обладнання місця для несення служби добовим нарядом роти. Днювальний роти та його обов’язки. Несення служби днювальним роти. Дії днювального під час: подачі команд згідно з розпорядком дня, допуску в приміщення сторонніх осіб, виносу з казарми зброї і майна. Дії днювального у разі тривоги, пожежі, стихійного лиха. Дії днювального з прибуттям до роти чергового частини, прямих начальників від командира роти й вище, офіцерів роти та інших військовослужбовців. Дії днювального вільної зміни.

Учень:

характеризує розпорядок дня військової частини, значення розпорядку дня для виконання заходів

повсякденної діяльності; призначення добового наряду роти;

виконує обов ’язки днювального роти згідно з розпорядком дня,;

діє у випадку тривоги, пожежі, евакуації майна з розташування роти, під час прибуття в роту прямих начальників, чергового частини.

 

1

Тема 5.3. Військова дисципліна, засоби щодо її зміцнення Військова дисципліна. Визначення та шляхи досягнення військової дисципліни, її значення в сучасних умовах. Обов’язки військовослужбовця з дотримання військової дисципліни. Виконання наказу - обов’язок кожного військовослужбовця. Заохочення та стягнення - важливі засоби виховання військовослужбовців і зміцнення військової дисципліни. Заохочення і стягнення, що застосовують до рядових (матросів), сержантів

Учень:

усвідомлює значення військової дисципліни; характеризує засоби щодо її зміцнення.

 

 

 

 

(старшин).

 

 

 

Розділ 6. Стройова пі,

іготовка - 4 год

 

1

Тема 6.1. Загальні положення Стройового статуту Збройних Сил України

Строї та управління ними. Поняття про стрій та його елементи. Розгорнутий та похідний стрій. Управління строєм. Шикування військовослужбовців за командою "СТАВАЙ".

Обов ’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю.

Учень:

характеризує строї та їх елементи; розкриває обов ’язки солдата перес шикуванням і в строю; попередні тс виконавчі команди.

 

2

Тема 6.2. Стройові прийоми і рух без зброї та із зброєю

Прийоми і рух без зброї Стройове положення та повороти на місці. Прийняття стройового положення за командою «СТРУНКО» і без команди. Виконання команд «ВІЛЬНО», «ЗАПРАВИТИСЬ», "Головні убори (головний убір) - ЗНЯТИ (НАДІТИ)".

Повороти на місці

Рух та повороти під час руху. Види та характеристика руху. Рух стройовим і похідним кроком. Рух бігом. Повороти під час руху.

Прийоми і рух із зброєю Стройове положення та прийоми із зброєю. Стройове положення із автоматом. Виконання прийомів із автоматом під час подання команд: «На ремінь», «На груди», «За спину». Виконання прийому з автоматом на послаблення (підтягнення) ременя.

Учень:

приймає стройове положення і виконує стройові прийоми без зброї; виконує стройові прийоми із зброєю; рухається стройовим і похідним кроком; оволодіває прийомом руху бігом; здійснює повороти під час руху.

 

1

Тема 6.3. Виконання військового вітанняу вихід із строю та підхід до начальника

Виконання військового вітання.

Військове вітання на місці й під час руху поза строєм. Дії військовослужбовця під час звернення начальника або старшого за військовим званням, відповідь на вітання.

Військове вітання поза строєм під час занять. Дії військовослужбовця під час поздоровлення, оголошення подяки. Вихід із строю та підхід до начальника. Вихід із розгорнутого і похідного строю, повернення у стрій. Підхід до начальника та відхід від нього.

Учень:

виконує військове вітання на місці і під час руху; вихід із строю та повернення до нього: підхід до начальника та відхід від нього; відповідає на вітання поза строєм під час занять та на поздоровлення.

 

 

 

 

Розділ 9. Військово-медична підготовка - 3 год

 

1

Тема 9.2. Організація надання першої медичної допомоги в бою. Реанімація потерпілих

Розшук поранених та хворих на полі бою (в осередках ураження), огляд та надання першої медичної допомоги, збір, винос (вивіз) і евакуація поранених з поля бою (осередків масових санітарних втрат). Тренування у відтягненні пораненого (Н-М-)

Алгоритм огляду та надання допомоги потерпілому. Ознаки смерті. Реанімація (оживлення) потерпілих: перша допомога при гострих порушеннях дихання; перша допомога при зупинці серця.

Учень:

називає заходи щодо організації допомоги в бою;

характеризує алгоритм огляду та надання допомоги потерпілому;

пояснює ознаки смерті, техніку проведення реанімаційних заходів;

розуміє порядок звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів; проводить штучне дихання та непрямий масаж серця.

 

1

Тема 9.3. Тимчасова зупинка кровотечі при пораненнях

Кровотечі і рани, їх класифікація. Перша медична допомога при пораненнях і кровотечах. Засоби і способи тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі. Накладання тугої пов’язки, джгута і закрутки на рану. Пальцеве стискання кровоносних судин.

Тренування у накладенні джгута і закрутки для зупинки кровотечі у пораненого

Учень:

пояснює класифікацію ран;

називає види кровотечі;

викладає порядок надання першої допомоги

при зовнішніх кровотечах;

дотримується правил безпеки під час

першої допомоги при кровотечах;

застосовує способи накладання кровоносних

джутів.

 

1

Тема 9.4. Перша медична допомога при переломах кісток Поняття про переломи, їх класифікація. Ознаки та засоби іммобілізації переломів. Порядок накладання шин за різної локалізації перелому: переломи плеча, передпліччя, стегна, гомілки. Способи та правила транспортування потерпілих.

Тренування у накладенні шин при переломі кісток плеча і гомілки пораненого (Н-М-3).

Учень:

характеризує ознаки травматичного шоку; класифікує переломи та вивихи; надає першу допомогу при переломах; вибирає способи транспортування потерпілих; застосовує способи накладання шини з підручного матеріалу; вміє користуватися шприц-тюбиком.

 

Категория: Методические | Добавил: Вио (26.10.2014)
Просмотров: 464 | Рейтинг: 0.0/0
Поиск по сайту

Copyright СШ72 Запорожье ©2014 - 2020
Бесплатный хостинг uCoz