Субота, 02.12.2023, 01:44
Вітаю Вас Гість | RSS

Статистика

Каталог статей

Главная » Статьи » Общиие

ДОГОВІР про співпрацю громадського благодійного фонду «Мальва» та ЗСШ № 72

ДОГОВІР

про співпрацю громадського благодійного фонду «Мальва» та Запорізької спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів № 72 з поглибленим вивченням хімії та біології Запорізької міської ради Запорізької області

 

м. Запоріжжя                                                                                      __.__.20__р.

 

Громадський благодійний фонд «Мальва» (далі за текстом – ГБФ «Мальва»), в особі голови Шомко Марії Іванівни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку, і Запорізька спеціалізована школа І - ІІІ ступенів № 72 з поглибленим вивченням хімії та біології Запорізької міської ради Запорізької області (далі за текстом –  ЗСШ № 72) в особі директора Усової Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з іншого боку, далі за текстом кожен окремо – «Сторона», а спільно – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору:

1.1. Предметом цього договору є спільна реалізація благодійних програм, які спрямовані на підтримку функціонування та розвитку матеріально-технічної бази ЗСШ № 72, освітнього процесу та на організацію загальношкільних заходів.

1.2. Сторони домовилися здійснювати спільну діяльність без мети одержання прибутку.

 

2. Обов’язки Сторін:

2.1. ГБФ «Мальва» зобов’язаний:

2.1.1. Вирішувати питання про надання благодійної допомоги ЗСШ № 72, як об’єкту благодійництва та, де він потребує.

2.1.2. Надавати цільові пожертвування.

2.1.3. Організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків (батьків учнів ЗСШ № 72, юридичних та фізичних осіб).

2.1.4. Постійно вивчати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної пожертви.

2.1.5. Повністю використовувати всю суму надходжень за фінансовий рік, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням ГБФ «Мальва» на фінансування благодійних програм.

2.1.6. Надавати щомісячні звіти щодо сум надходжень та використання коштів від благодійних внесків.

2.2. ЗСШ № 72 зобов’язана:

2.2.1. Підтримувати, вдосконалювати благодійні програми.

2.2.2. Використовувати благодійну допомогу БФ «Мальва»  за призначенням.

2.2.3. Надавати ГБФ «Мальва» перспективні плани на використання цільової та нецільової благодійної пожертви .

2.2.4. Надавати всі необхідні  документи на вимогу ГБФ «Мальва».

 

3. Права Сторін:

3.1. ГБФ «Мальва» має право:

3.1.1. Проводити перевірки цільового використання благодійної допомоги.

3.1.2. Отримувати від ЗСШ № 72 звіти про використання благодійної допомоги.

3.2. ЗСШ № 72 має право:

3.2.1. Розпоряджатися благодійними коштами відповідно до Договору та діючих нормативних актів України.

3.2.2. Допомагати ГБФ «Мальва» в організації збору цільових благодійних внесків від благодійників на розрахунковий рахунок фонду.

3.2.3. Вносити пропозиції зі змін та доповнень до благодійних програм.

3.2.4. Залучати батьків та громадськість до участі у діяльності ГБФ «Мальва».

 

4. Відповідальність Сторін:

4.1. Сторони звітують про виконання зобов’язань перед іншою стороною.

4.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по договору сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.

 

5. Порядок зміни та розірвання договору:

5.1. Зміни та доповнення до Договору вносяться лише за письмовою згодою сторін.

5.2. Дія Договору припиняється:

5.2.1. За згодою сторін.

5.2.2. За невиконання Сторонами зобов’язань, передбачених Договором.

5.2.3. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

 

6. Термін дії Договору.

6.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами.

6.2. Договір є безстроковим і автоматично продовжується на повний календарний рік, якщо жодна із Сторін не повідомить про бажання його розірвати.

 

7. Реквізити Сторін.

                  

ГБФ «Мальва»

 

 

_____________________Шомко М.І.

 

              ЗСШ № 72

             

 

             __________________Усова Т.М.

Категория: Общиие | Добавил: Вио (30.01.2017)
Просмотров: 784 | Рейтинг: 0.0/0
Пошук по сайту

Copyright ЗСШ72 Запоріжжя ©2014 - 2023
Безкоштовний хостинг uCoz