Категории раздела
Главная » 2019 » Октябрь » 10 » IX МІСЬКА ВИСТАВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 19-20!
09:55
IX МІСЬКА ВИСТАВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 19-20!

 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

 

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запоріжжя, 69037

тел. (061) 224-08-35, факс: (061) 32-52-20, E-mail: donmszap@ukr.net, Код ЄДРПОУ 37573094

Н А К А З

 

04.10.2019                                                                                               №398р

                                                                                                

Про проведення IX Міської

виставки педагогічних технологій

у 2019-2020 навчальному році

 

         На виконання плану роботи департаменту освіти і науки Запорізької міської ради на 2019-2020 навчальний рік, з метою сприяння постійному професійному зростанню та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників міста щодо реалізації завдань сучасного етапу реформування національної освіти з урахуванням специфіки міської освітньої системи

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити:
  1. Тему, мету та концепцію проведення IX Міської виставки педагогічних технологій (далі скорочено – Виставка) в 2019-2020 навчальному році (додаток 1);
  2. Розподіл номінацій (секцій) для організації роботи Виставки (додаток 2);
  3. Персональний склад керівників районних оргкомітетів Виставки  (додаток 3);
  4. Орієнтовний графік поетапного проведення Виставки в 2019-2020 навчальному році (додаток 4).
 2. Завідувачу науково-методичним центром департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Гусак О.В.:
  1. забезпечити підготовку, методичне та інформаційне супроводження проведення та  координацію діяльності районних оргкомітетів Виставки поетапно за графіком (додаток 4);
  2. організувати інформаційний супровід роботи Виставки в засобах масової інформації, галузевих фахових виданнях, інтернет-ресурсах, тощо.
 3. Начальникам територіальних відділів освіти департаменту:
  1. сприяти організації та проведенню Виставки згідно з графіком;
  2.  забезпечити відповідні організаційні та матеріально-технічні умови для роботи районних оргкомітетів Виставки, в тому числі необхідну оргтехніку та доступ до мережі Інтернет;
  3. довести до відома керівників підпорядкованих закладів освіти зміст даного наказу із додатками.
 4. Завідувачам районних методичних кабінетів:
  1.  надати до науково-методичного центру департаменту  до 31.10.2019 у вільній формі:
   1.  склад районних оргкомітетів Виставки в кількості 3-5 осіб із числа педагогічних працівників району (із включенням 1 особи, яка буде забезпечувати технічний супровід роботи Виставки на сайті osvita.city);
   2.  пропозиції до формування складу журі Виставки із числа педагогічних працівників району, по 1 особі в кожну номінацію (секцію);
  2. забезпечити узагальнення результатів ІІ (відбіркового) етапу Виставки;
  3. сприяти участі педагогів в он-лайн голосуванні на сайті osvita.citу  та підбити результати он-лайн рейтингів району в термін 26.02.2020;
  4. забезпечити збереження наданих педагогічними працівниками  району матеріалів в ході їхнього опрацювання та експонування на Виставці.
 5. Методисту науково-методичного центру департаменту Юрченко В.О. здійснити технічний супровід Виставки:
  1. забезпечити інформаційне супроводження роботи Виставки на сайті osvita.city протягом її поетапного проведення за графіком (додаток 4);
  2. організувати  технічний супровід розміщення районними оргкомітетами Виставки матеріалів педагогічного досвіду на сайті osvita.city в термін з 13.01.2020 по 28.01.2020;
  3. забезпечити організацію на сайті osvita.city  он-лайн голосування,  його технічне супроводження в термін з 01.02.2020 по 21.02.2020;
  4. забезпечити статистичний аналіз кількісних показників ефективності роботи Виставки та її інформаційного супроводження на сайті osvita.city  в термін до 04.04.2020;
  5. розмістити даний наказ з додатками на сайті osvita.city до 20.10.2019.
 6. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста:
  1. сприяти участі педагогічних працівників підпорядкованих закладів освіти у представленні наявного педагогічного досвіду на Виставці;
  2. забезпечити управлінський супровід проведення І (організаційного) етапу Виставки відповідно до Положення про проведення Міської виставки педагогічних технологій у терміни його проведення (додаток 4);
  3.  надати в районні оргкомітети Виставки матеріали педагогічного досвіду закладу освіти.
 7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник директора департаменту-

начальник управління з питань розвитку освіти                     Н.В. Вітковська

 

Додаток 1

до наказу департаменту

04.10.2019№398р

Конкретизація теми та концепції

Міської виставки педагогічних технологій

в 2019-2020 навчальному році

 

Тема: Освіта міста Запоріжжя: досвід інноваційних досягнень.

Мета: пошук ефективних шляхів підвищення якості освіти,  узагальнення  інноваційного досвіду освітньої  діяльності щодо реалізації завдань сучасного етапу реформування національної освіти.

Концепція педагогічної виставки: реалізація вимог концепції Нової української школи, нових державних стандартів,  які ґрунтуються на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підході до навчання, враховують вікові особливості психофізичного розвитку учнів, передбачають здобуття ними умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

 

 

Додаток 2

до наказу департаменту

04.10.2019№398р

 

Розподіл номінацій (секцій) для організації роботи

Міської виставки педагогічних технологій

в 2019-2020 навчальному році

 

Номінація «Нова українська школа: технології та управління». На Виставку надаються матеріали з впровадження процесних інновацій, щодо доступності якісної освіти згідно концепції Нової української школи.

Для підвищення ефективності визначення педагогічного досвіду, в роботі номінації «Нова українська школа: технології та управління» відокремлено секції:

 • Секція «Управлінські технології»
 • Секція «Інклюзивне навчання»

Номінація «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів». На Виставку надаються узагальнені матеріали з досвіду впровадження освітніх технологій щодо підвищення ефективності шкільної освіти з предметів базового компоненту для учнів середньої та старшої ланок, з урахуванням вимог концепції Нової української школи.

Для підвищення ефективності визначення педагогічного досвіду, в роботі номінації «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів» відокремлено предметні секції.

 • Секція «Філологія»
 • Секція «Історія і правознавство»  
 • Секція «Математика»
 • Секція «Фізика, астрономія»
 • Секція «Географія та економіка»
 • Секція «Інформатика»
 • Секція «Іноземні мови»
 • Секція «Хімія, біологія, екологія»
 • Секція «Фізичне виховання та основи здоров’я»
 • Секція «Мистецтво та технології»

Номінація «Нова українська школа: освіта майбутнього». На Виставку надаються матеріали освітньої  роботи з предметів базового компоненту для учнів початкової ланки освіти, досвід роботи педагогів щодо компетентнісного, інтегрованого навчання, навчання через дослідження, роботу в групі та соціалізацію, формування здорового способу життя та створення безпечних умов для фізичного, психоемоційного розвитку дітей, формування загальнолюдських цінностей; формування певного виду компетенцій дітей  дошкільного віку  з урахуванням освітніх ліній  Базового компоненту дошкільної освіти,  завдань державних і регіональних галузевих програм, міської Програми перспективності та наступності між початковою та дошкільною ланками освіти, актуальних проблем розвитку освітньої системи міста, тощо. Для підвищення ефективності визначення педагогічного досвіду, в роботі номінації «Нова українська школа: освіта майбутнього» відокремлено секції:

 • Секція «Початкова освіта»
 • Секція «Дошкільна освіта»
 1. Номінація «Нова українська школа: виховання і розвиток». На Виставку надаються матеріали щодо підвищення ефективності виховної та розвивальної взаємодії педагогічних працівників з учнями та батьківською громадою, актуальний для освітньої системи міста досвід щодо реалізації концепції Національно-патріотичного виховання, впровадження державно-громадського управління, організації учнівського самоврядування, роботи з розвитку творчої складової медіа компетентності учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців дошкільних та позашкільних закладів освіти, досвід позашкільних навчальних закладів міста, в якому висвітлюються актуальні проблеми розвитку позашкілля; матеріали досвіду з роботи практичних психологів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста з різними суб’єктами освітнього процесу тощо. Для підвищення ефективності визначення педагогічного досвіду, в роботі номінації «Нова українська школа: виховання і розвиток» відокремлено секції:
 • Секція «Виховна взаємодія»
 • Секція «Позашкілля»
 • Секція «Психологічний супровід»
 • Секція «Сімейно-родинне виховання»
 • Секція «Практична медіаосвіта»
 • Секція «Літні оздоровчі табори»

Номінація «Нова українська школа: інтерактивне середовище». На Виставку презентуються авторські блоги педагогів. Досвід репрезентується в електронному вигляді з використанням електронних носіїв та мережі Інтернет, ноутбуків, планшетів.

Номінація «Нова українська школа: дидактичне наповнення». На Виставку надаються авторські дидактичні матеріали, метою розроблення яких було удосконалення освітнього процесу через впровадження ефективних педагогічних технологій (STEM-освіти, медіа-освіти, дистанційного навчання тощо) підвищення ефективності навчальних занять, уроків, психологічних тренінгів, виховних годин, та інших видів взаємодії педагогічних працівників з учнями (вихованцями) у всіх ланках освіти, в інклюзивному середовищі, в позашкільному освітньому процесі. Досвід представляється особисто автором на майстер-класах, організованих під час роботи Виставки.

 

Додаток 3

до наказу департаменту

04.10.2019№398р

 

 

Персональний склад керівників районних оргкомітетів

Міської педагогічної виставки перспективного досвіду

 

 1. Олександрівський район: Пудак К.І., завідувач районним методичним кабінетом.
 2. Заводський район: Гавришева А.В., завідувач  районним методичним кабінетом.
 3. Комунарський район: Гареєва О.С., завідувач районним методичним кабінетом.
 4. Дніпровський район: Гординська І.В., завідувач районним методичним кабінетом.
 5. Вознісенівський  район: Другова І.Б., завідувач районним методичним кабінетом.
 6. Хортицький район: Тедєєва С.В., завідувач районним методичним кабінетом.
 7. Шевченківський район:  Тертишна Л.О., завідувач районним методичним кабінетом.

 

 

Додаток 4

до наказу департаменту

04.10.2019№398р

 

Орієнтовний графік поетапного проведення

Міської виставки педагогічних технологій

у 2019-2020 навчальному році

 

Етап

Нормативний документ

Зміст роботи

Термін

Відповідаль-ні

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

І (органі-заційний) етап

 

 

 

п.3.6 Положення про виставку педагогічних технологій

надання до НМЦ інформації про  Персональний склад районних оргкомітетів Виставки та пропозицій до Складу журі Виставки із числа педагогічних працівників району

до 31.10.2019

Начальники ТВО,

Голови райоргко-мітетів

надання в районні оргкомітети Виставки матеріалів та супроводжуючих документів педагогічного досвіду для представлення на Виставці

до 24.12.2019

Керівники закладів освіти,

Голови райоргко-мітетів

ІІ (відбірко-вий)

етап

 

 

 

п.3.7 Положення про виставку педагогічних технологій

розміщення районними оргкомітетами Виставки матеріалів педагогічного досвіду, наданих на Виставку, на сайті osvita.city

з 13.01.2020 до 28.01.2020

Юрченко В.О.

Голови райоргко-мітетів

організація он-лайн голосування за матеріали педагогічного досвіду, подані на Виставку, на сайті osvita.city у розділі «Реєстрації»    https://osvita.city/registration

з 01.02.2020 по 21.02.2020

Юрченко В.О.

Голови райоргко-мітетів

підбиття районними оргкомітетами Виставки остаточних підсумків он-лайн голосування

26.02.2020

Юрченко В.О.

Голови райоргко-мітетів

ІІ (відбірко-вий)

етап

 

 

 

п.3.7 Положення про виставку педагогічних технологій

надання районними оргкомітетами Виставки до міста проведення ІІІ (експертного) етапу матеріалів  педагогічного досвіду освітян відповідного району та супроводжуючих їх документів, підготовка матеріалів до експонування на ІІІ (експертному) етапі:

Згідно додаткового наказу Про проведення ІІІ (експертного) етапу Виставки

Голови райоргко-мітетів

 

Голови журі Виставки

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

ІІІ (експерт-ний) етап

п.3.8 Положення про виставку педагогічних технологій

експозиція матеріалів педагогічного досвіду, який було обрано на ІІ (відбірковому) етапі, для широкого загалу освітян міста:

 

Згідно додаткового наказу Про проведення ІІІ (експертного) етапу Виставки.

Орієнтовно весняні канікули березень 2020

Туманова І.В.

 

Начальники ТВО,

 

Голови райоргко-мітетів

 

Голови журі Виставки

робота журі Виставки щодо визначення педагогічного досвіду, який буде рекомендований для впровадження та репрезентації  в міській освітній системі

Згідно додаткового наказу Про проведення ІІІ (експертного) етапу Виставки

Туманова І.В.

 

Голови журі Виставки

вивіз районними оргкомітетами Виставки матеріалів району, які експонувалися, після закінчення роботи журі Виставки

Згідно додаткового наказу Про проведення ІІІ (експертного) етапу Виставки

Голови райоргко-мітетів

 

підготовка узагальнюючих звітів журі Виставки за результатами її роботи

Згідно додаткового наказу Про проведення ІІІ (експертного) етапу Виставки

Голови журі Виставки

ІV (репре-зентатив-ний) етап

п.3.9, 3.10, 7.1 Положення про виставку педагогічних технологій

підготовка до друку матеріалів дипломантів Виставки 2019-2020  навчального року у збірнику «Освіта Запоріжжя»

до 31.08.2020

Туманова І.В.

 

Голови журі Виставки,

 

Керівники закладів освіти

презентація та організація впровадження педагогічного досвіду, рекомендованого рішенням журі Виставки до впровадження в міській освітній системі через систему науково-методичної роботи НМЦ департаменту

протягом 2020-2021 навчального року

Туманова І.В.

 

Методисти НМЦ,

 

Керівники закладів освіти

Просмотров: 447 | Добавил: Вио | Рейтинг: 0.0/0
Поиск по сайту
Календарь
Архив новостей

Copyright СШ72 Запорожье ©2014 - 2020
Бесплатный хостинг uCoz