Категории раздела
Главная » 2019 » Май » 31 » Верховная Рада 30 мая приняла за основу законопроект №10204 "О полном общем среднем образовании".
17:07
Верховная Рада 30 мая приняла за основу законопроект №10204 "О полном общем среднем образовании".

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Мета: забезпечення законодавчого підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що сприятиме підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта розроблено на виконання підпункту 2 пункту 6 розділу ХІІ Закону України «Про освіту» згідно з яким Кабінету Міністрів України було доручено підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття проекту акта обумовлюється потребою в нормативному забезпеченні реформування системи загальної середньої освіти, розпочатого після прийняття Закону України «Про освіту» у 2017 році.

Прийняття проекту акта сприятиме досягненню стратегічних цілей, визначених Програмою діяльності Уряду, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, а саме: підвищення якості загальної середньої освіти; розширення автономії шкіл з метою реалізації проектів державно-приватного партнерства; формування в учнів необхідних для життя компетентностей; розвитку закладів освіти усіх форм власності тощо.

3. Суть проекту акта

Проект акта урегульовує питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема:

доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, обов’язку органів влади забезпечувати відповідну доступність;

забезпечення якості повної загальної середньої освіти та забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти;

мови освіти в закладах загальної середньої освіти

сертифікації педагогічних працівників

ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів;

засад здійснення інституційного аудиту;

самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського;

прав та обов’язків учасників освітнього процесу;

розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.

 

4. Правові аспекти

Проект акта розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткового бюджетного фінансування загальної середньої освіти з урахуванням наявності норм, що дозволять раціоналізувати фінансування  відповідної сфери в межах видатків, вже запланованих на 2019 – 2022 роки.

Проектом акта передбачені наступні положення, які вливають на фінансування сфери загальної середньої освіти:

реалізація 12-річної програми для здобуття повної загальної середньої освіти         та проведення зовнішнього незалежного оцінювання по завершенню базової середньої освіти, що збільшить реальні витрати в частині здобуття середньої освіти лише з 2027 року;

запровадження сертифікації педагогічних працівників з 01 січня 2019 року, а також введення нової педагогічної посади – асистента дитини з особливими освітніми потребами (тьютора).

 

6. Прогноз впливу

Реалізація проекту акта позитивно впливатиме на: забезпечення рівності прав та інтересів закладів освіти незалежно від їх форми власності, підвищення рівня захищеності прав дітей на здобуття якісної загальної середньої освіти; визначення обсягу повноважень та меж компетенції органів влади; задоволення потреб регіонів у частині удосконалення управління освітою, забезпечення децентралізації управління системою освіти та чіткого розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо заснування закладів загальної середньої освіти, їх ліцензування та здійснення інших функцій; упорядкування трудових відносин у закладах загальної середньої освіти.

Проект акта не впливатиме на інші сфери суспільних відносин.

61. Стратегічна екологічна оцінка

Проект акта не належить до документів державного планування, що вимагають звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Розроблення проекту акта проводилося робочою групою Міністерства до складу якої входять представники всіх заінтересованих сторін. Консультації з громадськістю проводились шляхом оприлюднення проекту акта, опрацювання пропозицій та зауважень, що надходили від фізичних та юридичних осіб.    Проект акта впливатиме на ключові інтереси заінтересованих сторін (прогноз впливу додається), а саме: здобувачів загальної середньої освіти, їх батьків, педагогічних працівників, заклади, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, органи управління у сфері освіти місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади, що формують, реалізують державну політику у сфері загальної середньої освіти.                                                                                                                                Проект акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку і було надано для погодження  уповноваженим представникам всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.  

   Проект акта стосується соціально-трудової сфери та прав осіб з інвалідністю і було надано для погодження  уповноваженим представникам всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю.

8. Громадське обговорення

Проект акта було винесено 01 квітня 2018 року на громадське обговорення шляхом його оприлюднення на веб-сайті Міністерства освіти і науки України. За результатами громадського обговорення до Міністерства вже надійшло понад 600 звернень з пропозиціями та зауваженнями, що їх було опрацьовано робочою групою.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено із зауваженнями Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством культури, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством соціальної політики, Державною службою статистики, Українською асоціацією районних та обласних рад, Асоціацією міст України, Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України. Міністерство фінансів та Центральний комітет профспілки працівників освіти і науки висловили зауваження щодо проекту акта, а Спільний представницький орган зі сторони роботодавців на національному рівні не висловив жодної позиції.

10. Правова експертиза

Мін’юстом надано  правовий висновок до проекту акта із зауваженнями щодо нормопроектувальної техніки

11. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків і він не має гендерного впливу.

 

12. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

13. Прогноз результатів

Очікуваними результатами прийняття проекту акта є створення дієвого механізму реалізації, охорони та захисту конституційного права людини на повну загальну середню освіту відповідно до природних та індивідуальних освітніх потреб особистості, а також забезпечення законодавчого підґрунтя для розвитку системи загальної середньої освіти, підвищення якості освіти та освітньої діяльності, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості.

 

Міністр освіти і науки України                                           Лілія ГРИНЕВИЧ

 

 

 

 

 

___    ____________2019 р.

 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту» на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Проектом акта передбачається поліпшення врегулювання суспільних відносин у сфері загальної середньої освіти, встановлення законодавчого підґрунтя для повноцінного реформування системи загальної середньої освіти.                2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив (до року)

середньостроковий вплив (більше року)

Здобувачі загальної середньої освіти, їх батьки

Рівний доступ до якісної загальної середньої освіти

позитивний

позитивний

Встановлення державних гарантій у відповідній сфері та механізмів їх реалізації

Педагогічні працівники

Свобода у здійсненні педагогічної діяльності, дотримання їх трудових та інших прав

позитивний

позитивний

Визначення прав та обов’язків педагогічних працівників

Заклади освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти

Автономія у здійснення діяльності

позитивний

позитивний

Встановлення меж компетенції засновників закладів освіти, повноважень керівника та інших органів управління

Органи управління у сфері освіти місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування

Дотримання режиму законності у відповідній сфері та інтересів територіальних громад

позитивний

позитивний

Чіткий розподіл повноважень між органами виконавчої та органами місцевого самоврядування, розширення повноважень органів самоврядування

Центральні органи виконавчої влади, що формують, реалізують державну політику у сфері загальної середньої освіти

Формування та реалізація державної політики у сфері освіти

позитивний

позитивний

Децентралізація повноважень у сфері загальної середньої освіти, визначення інструментарію формування та реалізації державної політики у відповідній сфері

 

 

Генеральний директор директорату                                                                                                                                         дошкільної та шкільної освіти Міністерства                                                                                 освіти і науки України                                                                                               А. О. Осмоловський

Категория: Бібліотека | Просмотров: 55 | Добавил: Вио | Рейтинг: 0.0/0
Поиск по сайту
Календарь
«  Май 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив новостей

Copyright СШ72 Запорожье ©2014 - 2019
Бесплатный хостинг uCoz