Категории раздела
Главная » 2015 » Ноябрь » 14 » Учням, вчителям та батькам ... Місячник безпеки життєдіяльності.
11:13
Учням, вчителям та батькам ... Місячник безпеки життєдіяльності.

Учителям та батькам

Список рекомендованої літератури з безпеки  життєдіяльності.

Підручники і навчальні посібники:

 • ,,Надзвичайні ситуації”, Основи законодавства України т. 1,2,3;
 • Посібник “Безпека життєдіяльності” автори Є.П. Желібо,             Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний;
 • Посібник “Цивільна оборона”  М.І. Стеблюк
 • Посібник “Цивільна оборона”  М.І. Стеблюк
 • Посібник „Цивільна оборона” І.М. Миценко, О.М. Мезенцева,          м. Чернівці
 • Посібник „Безпека життєдіяльності у навчальних закладах” (нормативні документи та методичні матеріали), м. Львів
 • Посібник “Цивільна оборона” О.П.Депутат, І.В.Коваленко, І.С.Мужик, м. Львів
 • Посібник” Радіаційний і хімічний захист у надзвичайних ситуаціях”  М.Д. Введенський, м. Бровари
 • “Стан техногенної та природної безпеки України”, 2004 р.
 • “Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки ”.
 • Посібник „Правові та організаційні основи охорони праці в Україні”, м. Київ.
 • Посібник „Основи сучасної екології” К.В.Корсак, О.В.Плахотнік, м. Київ
 • Посібник „Основи безпеки життєдіяльності”.
 • Навчальний посібник «Організація функціонального навчання у сфері ЦЗ» С.І. Осипенко,  А.В. Іванов, м. Київ, 2007 р.
 • Навчальний посібник «Основи цивільного захисту» О.В. Бикова, О.Ч. Болієв, М.Д. Деревинський, м. Київ, 2008 р.
 • Навчальний посібник «Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях» Г.С. Яцина, А.А. Мостович, м. Харків, 2008 р.
 • Навчальний посібник «Цивільний захист» С.Т. Сусло,             В.М. Заплатинський, Г.М. Харамда, м. Київ, 2007 р.
 • Навчальний посібник «Мікрософт офісе в прикладах і завданнях з методикою їх розв’язання», м. Київ, 2007 р.
 • В.М.Шоботов,- підручник „ Цивільна оборона ”, 2004р.
 • І.М.Миценко, -підручник „ Цивільна оборона ”, 2004р.
 • М.М.Кучма -підручник „ Цивільна оборона ”, 2004р.
 • В.П.Зосімов, підручник „ Управління та організація діяльності у сфері ЦЗ”, 2006 р.
 • Є.П.Желібо, підручник «Безпека життєдіяльності» 2004р.
 • А.І.Губський, підручник « Цивільна оборона «, 1995р.
 • НС – «Основи законодавства України у сфері ЦЗ»
 • Збірник статей «Попередження надзвичайних ситуацій»
 • Методичний посібник на допомогу майстрам виробничого навчання курсової підготовки «навчально-виробничий процес в системі професійної підготовки», НМЦ ЦЗ та БЖД Івано-Франківської об., 2008 р.
 • В.А. Андронов, конспект лекцій 3-го курсу «Забезпечення екологічної безпеки», Харків, 2004 р.
 • Навчально-методичний посібник «Дитячій безпеці – «Школа безпеки», навчання дітей та підлітків основ безпечної життєдіяльності, Київ, 2008р.
 • Мазун Ю.М., Пахомова І.А. Навчально-методичний посібник «Здоров’я у твоїх руках», Біла Церква, 2008 р.
 • Перша невідкладна допомога при найбільш типових травмах , Київ, 2009 р.
 • Ярошевська В.М. Методичні вказівки «Надання першої долікарняної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях», Рівне, 1996 р
 • Матеріали науково-методичного семінару «Шляхи удосконалення і підвищення якості викладання навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільна оборона» у ВНЗ та практичонго навчання населення діям у НС», Миколаїв 2009 р.
 • Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Безпека життя і діяльності людини», м.Хмельницький, 2010 р.
 • Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку», м.Ірпінь, 2010 р.
 •  «Екстренна медична допомога» (базова підтримка життя) за ред. професора Г.Г. Рощіна, автори В.О. Крилюк, М.В. Нацюк, О.Л. Зіневич, В.Ю. Кузьмін, В.М. Падалка та ін. К. – 2009.
 • «Дитина має бути здоровою». Бібліотека «Шкільного світу», 2009р.
 • «Основы безопасности жизнедеятельности»: 10-й кл. М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др. под ред. Ю.Л. Воробьева – 2-ге вид., випр. і доп. – М. 2010р.
 • «Основы безопасности жизнедеятельности»: 11-й кл. М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др. под ред. Ю.Л. Воробьева – 2-ге вид., випр. і доп. – М. 2010р.
 • «Безпека життєдіяльності»: навчальний посібник для аудиторної та практичної роботи. Желібо Є.П., Сагайдак І.С. – К. 2010р.
 • Посібник на допомогу керівникам консультаційних пунктів при ЖЕО та сільських (селищних) радах. Видавник НМЦ ЦЗ та БЖД Київської області. 2011р.
 • Посібник на допомогу керівникам консультаційних пунктів при ЖЕО та сільських (селищних) радах. ІІ видання. Видавник НМЦ ЦЗ та БЖД Київської області. 2011р.
 • Науково-методичні збірники:
 • «Нові технології навчання» №63-65 МОН України;
 • «Проблеми освіти» №62,65, 67 МОН, молоді та спорту України.
 • «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій». Т. 5./ За заг. ред. Могильниченка В.В. – К. 2010.
 • «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій». Т. 6./ За заг. ред. Могильниченка В.В. – К. 2010.
 • Посібник. Комплекс методичного забезпечення «Безпека життєдіяльності». Науково-методичний центр. 2011р.
 • Інноваційні технології  навчання. Навчально-методичний збірник. Науково-методичний центр. 2011р.
 • Посібник «Основи цивільного захисту». Авторський колектив. Київ. 2008-2009р.
 • Матеріали Всекраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Стан БЖД, ОП та ЦЗ в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України»,          м. Ірпінь.

 

Методичні матеріали для опрацювання фахової літератури: 

 • Методичні рекомендації ІДУ «До питання функціонального навчання у сфері цивільного захисту», наказ від 18.10.2007 р. №118.
 • Методичний посібник з ЦО і НС, МНС України, 1997 р.
 • Правила пожежної безпеки в Україні.
 • Методичний посібник з питань планування евакуації. Курси ЦО Київської області. І.Я. Безпалько.
 • Методичний посібник. План дій органів управління та сил цивільної оборони об’єкта господарської діяльності щодо  запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Курси ЦО Київської області. І.Я. Безпалько.
 • Методичний посібник План розвитку та вдосконалення цивільної оборони об’єкта господарської діяльності Курси ЦО Київської області. М.Д. Введенський.
 • Збірник нормативно-правових актів України (в допомогу керівникам підприємств, установ та організацій) м. Біла Церква.
 • Зразки основних плануючих документів на ОГД, в загальноосвітніх закладах.
 • Функціональні обов’язки з ЦЗ.
 • Методичні рекомендації по організації захисту дітей при  виникненні НС Ю.І.Бенцман.
 • М.Є. Савеко, В.М. Власенко, О.І. Розпутній, Ю.І. Кузнєцов -„Пожежна безпека навчального закладу: методичні рекомендації для керівного складу, керівників структурних підрозділів та інженерно-технічних працівників університету.
 • Методичний посібник вчителям ОБЖД для проведення занять із учнями загальноосвітніх шкіл з пропаганди здорового способу життя, Л.В. Кучарська, М.Т. Сопронюк.
 • „Техногенно-екологічна обстановка  Київської області,” Л.В. Кучарська, М.Т. Сопронюк.
 • Збірник „Правила поведінки населення в надзвичайних ситуаціях, Л.В. Кучарська.
 • Посібник „Пожежна безпека,” О.М. Норенко.
 • Посібник „Небезпечні фактори навколишнього середовища ,” О.М. Норенко.
 • „Долікарська допомога при надзвичайних ситуаціях,” В.М. Бугримов.
 • „На допомогу начальнику пункту технічної перевірки і видачі засобів індивідуального захисту з організації дій особового складу пункту у надзвичайних ситуаціях.
 • На допомогу командиру НФ ЦО ОГД радіаційного і хімічного захисту з організації дій особового складу у НС та при повсякденній
 • діяльності.
 • „На допомогу командиру НФ ЦО ОГД з експлуатації захисної споруди ”.
 • Загальні принципи надання першої медичної допомоги, товариство червоного хреста України, 2008 р.
 • Методичні матеріали «Школа безпеки діє», методкабінет НМЦ,  2008 р.
 • Конспект лекцій з курсу «Забезпечення екологічної безпеки»,             В.А. Андронов, Харків 2004 .
 • Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку. Матеріали науково-практичних конференцій, 2007 р.,  2008 р.
 • Методичні вказівки «Біологічна дія іонізуючих випромінювань», Білоцерківський аграрний університет, 2004 р.
 • Методичні вказівки «Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу та їх вплив на навколишнє середовище», Білоцерківський аграрний університет, 2004 р.
 • Методичні вказівки «Небезпеки, що ведуть до надзвичайних ситуацій»,  Білоцерківський аграрний університет, 2004 р.
 • Методичні вказівки «Захист населення на місцевості, що зазнали радіактивного забруднення внаслідок аварії на АЕС», Білоцерківський аграрний університет, 2008 р.
 • Білоцерківські міські курси ЦО. Навчально-методичні матеріали для керівників навчально-консультаційних пунктів при комунальних підприємствах, 2010 р..
 • Плакати «Перша медична допомога» (базова підтримка життя) – 4 прим., 2010р. УНПЦ ЕМД та МК.
 • Тестові та ситуаційні завдання для юних рятувальників за програмою «школа безпеки».
 • «Методичні рекомендації для проведення самостійної підготовки слухачів»; заступник начальника обласних курсів Романенко В.М.
 • Безпека життєдіяльності. (Бєгун В.В., Науменко І.М., 2003 р.)
 • Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах високих температур. (Є.В.,Єрмак Є.М.,Кулєшов М.М., 2002 р.).
 • Методичний посібник з цивільної оборони і надзвичайних ситуацій (для керівників і спеціалістів ЦО, робітників службовців та населення, 2001 р.)
 • Пожежна тактика (Бондар С.А., 2000р.)
 • Пожежна тактика (Клюс П.П., 1998р.)
 • Пожежна техніка (Іванов А.Ф., 1994р.)
 • Пожежна та аварійно-рятувальна техніка (Ларін О.М., Росоха В.О., та ін., 2004 р.)
 • Вогнегасники (Ковалишин В.В., 1994 р.)
 • Радіотелефоніст служба пожежної охорони (Перепечаєв В.Д., 2000 р.)
 • Ізолюючі апарати. Обслуговування та використання                  (Чернов С.М., Ковалишин В.В., 2002 р.)
 • Засоби індивідуального захисту органів дихання (Стрілець В.М., 2001 р.)
 • Перша медична допомога. (Олійник П.В., Кисіль Т.Є. та ін., 2002 р.)
 • Пожежникові про першу медичну допомогу (Хлівний М.Г., 2001 р.)
 • Довідник з радіаційної безпеки (Козлов В.Ф., 1997 р.)
 • Небезпечні хімічні речовини в природі, промисловості і побуті, 1998 р.
 • Протипожежний захист АЕС (Микеєв А.К., 1990 р.)
Категория: Безпека!!! | Просмотров: 481 | Добавил: Вио | Рейтинг: 0.0/0
Поиск по сайту
Календарь
«  Ноябрь 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архив новостей

Copyright СШ72 Запорожье ©2014 - 2020
Бесплатный хостинг uCoz