Категории раздела
Главная » 2015 » Июнь » 22 » Куда пойти учиться? Есть такая профессия - Родину защищать ... 22 июня.
14:56
Куда пойти учиться? Есть такая профессия - Родину защищать ... 22 июня.

Заходи щодо популяризації військової освіти:

Популяризація військової освіти є частиною військове-патріотичного виховання школярів.

 

Зміст роботи:

 

Назва заходу

Місце проведення

Час проведення

Метод

Контингент

І. Роз'яснювальна робота

1

Призначення, цілі і зміст будівництва Збройних Сил України

уроки «ЗВ»

сайт школи

урочний час

(І семестр)

обмін думками

10-11 кл

2

Права та обов'язки громадянина в мирний і воєнний час

уроки «ЗВ»

сайт школи

урочний час

(ІІ семестр)

обмін думками

10-11 кл

3

Альтернативи проходження військової служби

уроки «ЗВ»

сайт школи

урочний час

(І семестр)

обмін думками

10-11 кл

4

Правовий та соціальний статус військовослужбовців

уроки «ЗВ»

сайт школи

урочний час

(І семестр)

бесіда

10-11 кл

ІІ. Інформаційна робота

1

Загальні відомості про військову освіту:

сайт школи

протягом року

інформаційний блог учителя «ЗВ»

10-11 кл

2

Перелік військових навчальних закладів

сайт школи

І семестр

база даних, інформаційний блог учителя «ЗВ»

10-11 кл

3

Нормативи фізичної підготовки для вступу до ВВНЗ

сайт школи

І семестр

інформаційний блог учителя «ЗВ»

10-11 кл

4

Тимчасова дорожня карта абітурієнта ВВНЗ

сайт школи

І семестр

інформаційний блог учителя «ЗВ»

10-11 кл

5

Коли, як і що ...

 

сайт школи

І-ІІ семестр 2-а етапу 

інтерактивна вікторина

10-11 кл

6

Статистика попередньої приймальної кампанії

сайт школи

ІІ семестр

узагальнююча інформація

10-11 кл

ІІІ. Практична допомога

1

Подача документів у військкомат

каб. 24

ІІ семестр

практичні дії абітурієнта, учитель «ЗВ»

абітурієнти 11 кл

2

Проходження медичної комісії

військкомат

ІІ семестр

практичні дії абітурієнта,  учитель «ЗВ»

абітурієнти

11 кл

3

Підготовка до здачі заліку з фізичної підготовки

 

І-ІІ семестр

практичні дії абітурієнта

абітурієнти

11 кл

4

Встановлення контактів з ВВНЗ

шкільна бібліотека

І семестр

практичні дії абітурієнта,  учитель «ЗВ»

абітурієнти

11 кл, 10 кл

5

Проходження пробних тестів військкомату (он-лайн)

сайт школи

протягом року

практичні дії абітурієнта,  учитель «ЗВ»

10-11 кл,

 

ІV. Оглядова правова підтримка

1

Законодавча база абітурієнта ВВНЗ

сайт школи

протягом року

база даних, інформаційний блог учителя «ЗВ»

10-11 кл,

батьки

V. Реклама

1

Військовий обов'язок

сайт школи

І семестр

презентація, інформаційний блог учителя «ЗВ»

10-11 кл,

батьки

2

Контрактна служба

сайт школи

І семестр

буклет он-лайн, інформаційний блог учителя «ЗВ»

10-11 кл,

батьки

3

Цикл статей «Нам є що любити, нам є ким пишатися ...»

сайт школи

протягом року

5 статей, інформаційний блог учителя «ЗВ»

10-11 кл,

батьки

4

Створення серії тематичних інформаційних блоків RQ-кодів

сайт школи

приміщення школи

протягом року

5 блоків, інформаційний блог учителя «ЗВ»

10-11 кл

 

Основна мета військової освіти

Підготовка висококваліфікованих фахівців для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України та державного замовлення зі здобуттям повної вищої освіти та кваліфікації за широким спектром напрямів класичних і військове прикладних наук.

Основні принципи військової освіти

 • доступність для кожного громадянина України всіх форм і типів військових освітніх послуг;
 • рівність умов для кожного слухача щодо повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
 • незалежність освітньої діяльності від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій;
 • наступність у навчанні від тактичного до оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів підготовки на основі єдності сучасних поглядів і підходів  до підготовки військових фахівців усіх ланок військового управління;
 • постійне вдосконалення змісту навчання, орієнтація на новітні технології та методики навчання, максимальне використання в навчальному процесі сучасних інформаційно-аналітичних систем;
 • взаємозв’язок із військовими навчальними закладами іноземних держав;
 • інтеграція освіти та науки у ході освітньої діяльності.

Мережа військових навчальних закладів включає:

 • вищі військові навчальні заклади, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу (ВВНЗ);
 • військові підрозділи вищих цивільних навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу (ВНП);
 • навчальні підрозділи вищих цивільних навчальних закладів, що здійснюють підготовку студентів за програмами підготовки офіцерів запасу (ВНЗ, 9 кафедр підготовки офіцерів запасу);
 • військові навчальні заклади, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб сержантського складу (коледжі);
 • військовий і військово-морський ліцеї;
 • ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Випускники військових навчальних закладів отримують диплом державного зразка за освiтньо - квалiфiкацiйними рівнями:

 • молодший спеціаліст (коледжі)
 • бакалавр (готуються  у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації  з  терміном  навчання  до  чотирьох  років  на   базі загальної  середньої  освіти  або  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, присвоюється  кваліфікація  "бакалавр - офіцер військового  управління  тактичного  рівня")
 • спеціаліст (готуються  у  вищих  навчальних  закладах  III-IV рівнів акредитації на  базі  отриманої  кваліфікації  бакалавра  з терміном  навчання  до  одного року)
 • магістр (Підготовка магістрів здійснюється протягом 1,5 року  з  осіб, які  одержали  базову  вищу  освіту  та кваліфікацію "бакалавр" або   протягом   одного  року  з  осіб,  які  одержали
  кваліфікацію "спеціаліст" та повну вищу  освіту.)
Бакалаврам, спеціалістам  та  магістрам встановлюється рівень військової освіти: вища військово-спеціальна освіта. 

 

Правила вступу до ВВНЗ:

До ВВНЗ мають право вступати на навчання громадяни України з числа: цивільної молоді віком від 17 до 21 року, у тому числі ті, кому 17 років виповнюється у рік вступу на навчання; військовослужбовці та військовозобов'язані віком до 23 років.
Вступні випробування (конкурс сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у ВВНЗ проводиться в період з 24.07 по 31.07, зарахування на навчання - 01.08.
Вступники, крім 3-х предметів ЗНО складали випробування з фізичної підготовки та проходили психологічне обстеження та медичну комісію.

Квота цільового прийому: військовослужбовці - контрактники - 10%, ліцеїсти - 15%. Якщо ці категорії вступників не проходять за цільовим прийомом - вони вступають на загальних підставах.

Статистика попередньої вступної компанії:

Прохідний бал за профільними навчальними конкурсними предметами (ЗНО) – 130 балів.

Середньої конкурс до ВВНЗ – 1,5 людина на 1 місце.

Державне замовлення на підготовку військових фахівців:

 • ВВНЗ для підготовки офіцерів тактичного рівня (бакалавр) – 2000 курсантів (було подано 3000 заяв, з них дівчат - 103)
 • коледжі сержантського складу (молодший спеціаліст) – 300 курсантів

 

 

 

Перелік: вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ)

Вищі військові навчальні заклади приймають на навчання за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавра (спеціаліста) осіб з числа цивільної молоді, військовослужбовців строкової військової служби та здійснюють підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу в Збройних Силах України.

Випускники ВВНЗ отримують вищу військово-спеціальну освіту, диплом державного зразка про повну (або базову) вищу освіту та відповідну кваліфікацію.

Термін підготовки:

 • офіцерів командного фаху — 4 роки;
 • офіцерів інженерного та гуманітарного фахів — 5 років.

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

 

61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79.

 

Тел.: (057) 704-96-93, 704-96-05.

info@hups.mil.gov.ua

www. hups.mil.gov.ua

 

Здійснює підготовку:

1. офіцерів для Повітряних Сил та військ протиповітряної оборони Сухопутних військ — фахівців з автоматизованих систем управління військами та озброєнням, радіоелектронних комплексів та систем озброєння, комплексів та систем бортового обладнання військових літаків, аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації, інженерно-авіаційної служби, військових льотчиків, штурманів, офіцерів бойового управління авіацією; офіцерів — фахівців з електротехнічних систем та систем електроспоживання, метрологів, фахівців з виховної роботи у підрозділах (військових частинах).

Схема підготовки — курсант.

2. Здійснює підготовку військовослужбовців військової служби за контрактом, рядового, сержантського та старшинського складу, для здобуття ступеню вищої освіти бакалавр за заочною формою навчання за напрямами підготовки: програмна інженерія, електротехніка та електротехнології, радіотехніка, метрологія та інформаційно-вимірювальні технології.

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

 

79012, м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32.

Тел.: (032) 238-65-34, (032) 258-45-07.

Електронна пошта: entranse@asv.gov.ua

Веб-сайт www.asv.gov.ua

 

Здійснює підготовку офіцерів:

командного фаху — для підрозділів танкових, механізованих військ Сухопутних військ та інженерних військ;

командного та інженерного фахів — для підрозділів ракетних військ і артилерії;

фахівців культурно-виховної, просвітницької роботи та організації дозвілля у військах (силах), з виховної роботи у підрозділах (військових частинах).

Схема підготовки — курсант.

Здійснює підготовку військовослужбовців військової служби за контрактом, рядового, сержантського та старшинського складу, для здобуття ступеню вищої освіти бакалавр за заочною формою навчання за напрямом підготовки автомобільний транспорт.

 

Військова академія (м. Одеса)

 

65009, м. Одеса-9, вул. Фонтанська дорога, 10.

Тел.: +380(482)  63-94-85 (приймальна комісія).

Електронна пошта: vaodesa@ukr.net

Веб-сайт: . www.vaodesa.org.ua

 

Здійснює підготовку офіцерів:

командного фаху — для підрозділів високомобільних десантних військ, військової розвідки та спеціального призначення;

військових фахівців з продовольчого та речового забезпечення, забезпечення ракетним паливом, пальним та мастильними матеріалами, з експлуатації та ремонту ракетно-артилерійського озброєння, боєприпасів, зі зберігання вибухових пристроїв, освітлювальних та сигнальних засобів, з експлуатації автомобільної техніки військ, з фізичної підготовки та спорту у військах (силах).

Схема підготовки — курсант.

 

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

03680, м. Київ-680, вул. Ломоносова 81,

01033, м. Київ-33, вул. Володимирська, 64.

Тел.: (044) 521-32-89,521-35-97.

Електронна пошта: vbalabin@ukr.net

Веб-сайт: . www.mil.univ.kiev.ua

 

Здійснює підготовку офіцерів з інформаційно-пропагандистського та розвідувально-інформаційного забезпечення діяльності військ (сил), військових журналістів, військових перекладачів, військових фінансистів, фахівців з юрисконсультської роботи, міжнародної інформації та управління діями топогеодезичних і навігаційних підрозділів військ (сил).

Схема підготовки — курсант.

Здійснює підготовку військовослужбовців військової служби за контрактом, рядового, сержантського та старшинського складу, для здобуття ступеню вищої освіти бакалавр за заочною формою навчання за напрямами підготовки: фінанси і кредит, геодезія, картографія та землеустрій

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

 

01011, м. Київ-11, вул. Московська, 45/1.

Тел.: (044) 288-86-60,280-68-65,454-93-50,280-48-76.

Факс: (044) 288-93-49.

Електронна пошта: viti@viti.edu.ua

Веб-сайт: . http.//viti.kpi.ua

 

Здійснює підготовку офіцерів:

фахівців командного та інженерного фахів з систем і комплексів військового електрозв’язку і радіозв’язку, фахівців з організації та технологій безпеки інформації у кібернетичному просторі, програмного забезпечення, інформаційної боротьби у комп’ютеризованих системах і мережах спеціального призначення, інтелектуальних систем та технологій підтримки прийняття рішень органами управління, технологій кібернетичного захисту інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління військами і озброєнням, інформаційних управляючих систем та технологій.

Схема підготовки — курсант.

Здійснює підготовку військовослужбовців військової служби за контрактом, рядового, сержантського та старшинського складу, для здобуття ступеню вищої освіти бакалавр за заочною формою навчання за напрямами підготовки: комп’ютерні науки, телекомунікації, системи технічного захисту інформації.

 

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

 

10004, м. Житомир, проспект Миру, 22.

Тел.: (0412) 25-04-91 (додаткові 3-88,3-98,3-30).

Електронна пошта: www.pk@zvir.zt.ua, www.zvir@zvir.zt.ua

Веб-сайт: www.zvir.zt.ua

 

Здійснює підготовку офіцерів:

фахівців з радіоелектронних комплексів та систем озброєння і техніки спеціального призначення та спеціального радіозв’язку, засобів радіоелектронної боротьби, технічного захисту інформації та спеціального контролю, автоматизованої обробки інформації, роботизованих систем спеціального призначення.

Схема підготовки — курсант.

Здійснює підготовку військовослужбовців військової служби за контрактом, рядового, сержантського та старшинського складу, для здобуття ступеню вищої освіти бакалавр за заочною формою навчання за напрямами підготовки: системна інженерія, електротехніка та електротехнології, радіотехніка.

 

 

Перелік: військові підрозділи вищих цивільних навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу (ВНП)

Вищі навчальні підрозділи  (військові ) приймають на навчання за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавра (спеціаліста) осіб з числа цивільної молоді, військовослужбовців строкової військової служби та здійснюють підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу в Збройних Силах України.

Випускники ВНП отримують вищу військово-спеціальну освіту, диплом державного зразка про повну (або базову) вищу освіту та відповідну кваліфікацію.

Термін підготовки:

 • офіцерів командного фаху — 4 роки;
 • офіцерів інженерного та гуманітарного фахів — 5 років.

 

Факультет військової підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

 

61098, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 192. Тел.: (057) 372-61-67 (додатковий 2-41, 2-43, 2–44). helmkg@mail.ru www.kharkiv.edu/fvp

Здійснює підготовку офіцерів:

фахівців з радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки військ та фахівців танкових військ інженерного профілю.

Схема підготовки — курсант.

 

Факультет військово-морських сил Одеської національної морської академії

 

65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8

Тел.: (0482) 639-485, (0482) 637-660

Електронна пошта: info@avms.org.ua

Веб-сайт: . www.avms.org.ua

 

Здійснює підготовку офіцерів для Військово-Морських Сил — фахівців з судноводіння, експлуатації суднових енергетичних установок, радіоелектронних комплексів та систем озброєння і техніки, комплексів та систем корабельного та берегового озброєння Військово-Морських Сил, пошуково-рятувальних, водолазних та аварійних робіт на морі, з виховної та соціально-психологічної роботи на кораблях Військово-Морських Сил.

Схема підготовки — курсант.

Здійснює підготовку військовослужбовців військової служби за контрактом, рядового, сержантського та старшинського складу, для здобуття ступеню вищої освіти бакалавр за заочною формою навчання за напрямами підготовки: радіотехніка, морський та річковий транспорт.

 

Військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

61023, м.Харків, вул.Динамівська, 4

Тел.: (057)704-90-06,702-12-05

www,jur-academy.rharkov.ua

 

Здійснює підготовку офіцерів юристів, фахівців прокурорсько-слідчої роботи у Збройних Силах України.

Схема підготовки — студент-курсант.

 

Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету (м. Київ)

03048, м. Київ-48, вул. Медова, 1

Тел.: (044) 249-09-67,451-48-71 .

www.nau.edu.ua

Здійснює підготовку офіцерів-фахівців з будівництва та експлуатації аеродромів і захисних споруд, будівель і споруд спеціального і загальновійськового призначення, організації військових перевезень і управління на повітряному транспорті, забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального.

Схема підготовки — студент-курсант.

Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 

76018, м. Івано-Франківськ −18, вул. Є.Коновальця, 72 а

Тел.: (034-2) 50-25-06 (відбіркова комісія кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу); тел.: (034-22) 4-22-18 (приймальна комісія Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу)

www.nung.edu.ua/department/квп або www.nung.edu.ua (розділ «Підрозділи», вкладка «Кафедра військової підготовки»

Здійснює підготовку офіцерів-фахівців із забезпечення військ (сил) паливом, пальним і мастильними матеріалами

Схема підготовки — студент-курсант

Кафедра військової підготовки Одеського державного екологічного університету

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15

Тел.: (0482) 32-67-57,32-67-64 .

Електронна пошта: synop@ogmi.farlep.odessa.ua

Веб-сайт: . www. ogmi.farlep.odessa.ua

Здійснює підготовку офіцерів-фахівців з гідрометеорологічного (метеорологічного) та геофізичного забезпечення військ (сил)

Схема підготовки — студент-курсант.

Перелік: військові навчальні заклади, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб сержантського складу

Військові коледжі сержантського (старшинського) складу приймають на навчання та здійснюють підготовку військових фахівців з вищою освітою за ступенем молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст).

Випускникам видається диплом державного зразка про неповну вищу освіту та присвоюється відповідна кваліфікація.

Термін підготовки — 2,5 роки.

Військовий коледж сержантського складу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

 

61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79.

Тел.: (057) 702-17-66 Електронна пошта: info@hups.mil.gov.ua

Веб-сайт www. hups.mil.gov.ua

 

Здійснює підготовку військових фахівців з експлуатація авіаційного обладнання військових літаків та вертольотів, наземних засобів радіоелектронного та інформаційного забезпечення польотів авіації, радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних ракет, технічного обслуговування військових літаків, вертольотів та авіаційних двигунів.

Схема підготовки — курсант.

Військовий коледж сержантського складу Академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

 

79012, м. Львів-12, вул. Героїв Майдану, 32.

Тел.: (032) 238-65-34,(032) 258-45-07.

 

Здійснює підготовку військових фахівців з організації перевезень і управління на автотранспорті, ремонту та обслуговування автомобільної техніки військ, експлуатації інженерної техніки, організації зберігання та обслуговування озброєння та військового майна, радіаційного, хімічного та бактеріологічного контролю у військових частинах (підрозділах), організації протипожежного захисту, адміністрування у військових підрозділах.

Схема підготовки — курсант.

Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації

 

36012, м. Полтава-12, вул. Зінківська, 44.

Тел.: (053) 253-42-15.

 

Здійснює підготовку військових фахівців з експлуатації засобів радіозв’язку, електрозв’язку, радіорелейного та космічного зв’язку, та військових засобів обчислювальної техніки.

Схема підготовки — курсант.

Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії

 

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 28.

Тел.: (0482) 35-66-49.

 

Здійснює підготовку військових фахівців для Військово-Морських Сил з кораблеводіння, експлуатації корабельного ракетно-артилерійського, протичовнового та мінного озброєння, корабельних радіотехнічних засобів та засобів зв’язку, пристроїв, експлуатації корабельних електроенергетичних установок.

Схема підготовки — курсант.

Перелік: військовий і військово-морський ліцеї

Київський військовий ліцей імені Івана Богуна* Україна, 01014, м. Київ, бульвар Лесі Українки 25 тел. 286-17-18

Військово-морський ліцей*, 65049, м. Одеса, Фонтанська дорога, 14

 

Перелік: ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

1.  Ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Патріот»,**

Харківська обл., Чугуївський район., м. Есхар, вул. Горького, 13

Набір юнаків після закінчення 9-ти класів середньої загальноосвітньої школи

2.  Запорізький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник»,**

69107, м. Запоріжжя, вул.Воєнбуд, 570,

Набір юнаків після закінчення 9-ти класів середньої загальноосвітньої школи

3.  Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою**

32300, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької обл., вул. Гагаріна, 56

Набір юнаків після закінчення 9-ми класів середньої загальноосвітньої школи

4.  Коропецький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою,**

48300, Тернопільська обл., Монастириський р-н, смт Коропець, вул. М. Каганця 3"А«.

Набір юнаків та дівчат після закінчення 9-ти класів середньої загальноосвітньої школи

5.  Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою**

39623, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ватутіна, 54/17,

Набір юнаків після закінчення 9-ти класів середньої загальноосвітньої школи

6.  Криворізький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою**

50012, м. Кривий Ріг, вул. О. Брозовського, 81,

Набір юнаків після закінчення 9-ми класів середньої загальноосвітньої школи

7.  Луганський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Молодої Гвардії (м. Кремінна),**

91004, м. Кремінна, вул. Мічуріна, 18 , Луганської області,

Набір юнаків після закінчення 9-ти класів середньої загальноосвітньої школи

8.  Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут**

79038, м. Львів, вул. Пасічна, 68

Набір юнаків після закінчення 9-ти класів середньої загальноосвітньої школи

9.  Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою**

65074, м. Одеса, вул. Профсоюзна, 9

Набір юнаків після закінчення 9-ти класів середньої загальноосвітньої школи

10.  Острозький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою**

35800, Рівненська обл., м. Острог, пр. Незалежності, 62,

Набір юнаків після закінчення 9-ти класів середньої загальноосвітньої школи

11.  Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат**

76000, Івано-Франківська обл., смт. Богородчани, вул. Гагаріна, 1

Набір юнаків після закінчення 7-ми класів середньої загальноосвітньої школи

12.  Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка***

40001, м. Суми, вул. Кірова 165

Набір юнаків після закінчення 8-ми класів середньої загальноосвітньої школи

13.  Державна гімназія-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус»,***

61034, м. Харків-34, вул. Полтавський шлях, 192

Набір юнаків після закінчення 7-ми класів середньої загальноосвітньої школи

14.  Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою**

14003, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1

Набір юнаків після закінчення 9-ти класів середньої загальноосвітньої школи

 

Примітки.

* Ліцеї, підпорядковані Міністерству оборони України

** Ліцеї, підпорядковані відповідним обласним радам депутатів

*** Ліцеї, підпорядковані Міністерству освіти і науки України

 

 

Оглядова правова підтримка

 

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»

Категория: Профорієнтація | Просмотров: 461 | Добавил: Вио | Рейтинг: 0.0/0
Поиск по сайту
Календарь
«  Июнь 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архив новостей

Copyright СШ72 Запорожье ©2014 - 2021
Бесплатный хостинг uCoz