Категории раздела
Главная » 2016 » Январь » 27 » ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ от вчителя Довбня Н.Я.
13:34
ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ от вчителя Довбня Н.Я.

5-А, Б Література

С. 158-164 читати

 На с. 165 №1-3,9 тести виконати в зошиті

Створити мультимедійну презентацію . за якою проведете екскурсію для однокласників « Київ Х-ХІ століття» 5-8 кадрів з розповіддю про цікаві пам’ятки стародавнього Києва.

С. 166-168, читати

С. 169 №1-3, 11

5-А, Б - Мова

С. 102-103, виконати тести

С. 103-104 вивчити правила, Впр. 220 -225

6-А, Б Література

С.111-113 читати, підготувати розповідь про Е. Андієвську

С.114-115 ,№1-3, 12 виконати в зошиті

6-А- Мова

§43 вивчити правила

Впр. 358-363

8-Б - Література

С. 200-207 опрацювати матеріал

Вивчити визначення, що таке драма, комедія, трагікомедія

С. 202-203 Знайко №4, Всезнайко № 2,  дати відповідь у зошиті

8-Б - Мова

С. 181 § 25 правила вивчити

Впр.296-302

10-А- Лексика

Перекладіть українською мовою подані слова:

 

Ароматний

 

Обида

Бдительный

 Полосатый

Безумие

   Решать

Вовремя

  Сознание

Гадание

  Тыква

Драка

  Утенок

Дрожь

  Фонарь

Ерунда

  Хозяйка

Жалкий

 Цыплёнок

Зритель

  Шутя

Ишак

  Щенок

Кузнец

 Эхо

Льгота

 

Ноябрь

 

Подані слова є суржиком. Доберіть і запишіть правильний варіант кожного слова.

Грязний, дєтська коляска, дєтська площадка, єле-єле, заслуговує уваги, кожним роком, і так, качеля, клубніка, кошельок, пірожене, падати обморок, намікати, лишній, приймати участь, безопасний, блінчик, бритися. виключатель, Германія.

10-А Орфографія

 

І варіант

 • Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Орфографічну помилку (велика – мала  літера) допущено в словах рядка:

А) гордіїв вузол, Гордіїв комп’ютер;

Б) Довженкові фільми, Довженків сад;

В) Почаївська Лавра, почаївська пам’ятка;

Г) Шевченківська премія, шевченківська земля.

 

2. У коренях слів допущено орфографічні помилки в рядках:

А) помережити, кажан, паперовий, криниченька, пором;

Б) велетень, глибочінь, президент, погарячитись, серпневий;

В) щебетати, левада, котушка, грибники, узбережжя;

Г) технічний, блищати, хрестоносець, козуля, слав’янський.

 

3. Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних:

А) осінній, вихований, лються, віддзеркалювати;

Б) сказаний, молоддю, розрісся, старанний;

В) лляний, тінню, розкішшю, бовваніти;

Г) статей, шалений, істинний, піввідра.

 

4. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

А) влас..ний, безвиїз..ний, зліс..ний, гігант..ський, кіс..лявий;

Б) тріс..нути, пес..ливий, хворос..няк, облас..ний, зас..нути;

В) ліс..ник, зап’яс..ний, хвас..нути, провіс..ник, шіс..надцять.

Г) сер..це, шелес..нути, гус..нути, ціліс..ний, радіс..ний.

 

5. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні голосних:

А) Чернігова, річний, доріжці, більшості;

Б) хлібороб, розгін, новобудова, ночі;

В) роковини, газопровід, опік, подорожувати;

Г) пішохід, будівля, обпекти, ніжностю.

 

6. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні приголосних:

А) кавказький, гадяцький, верещати, козацтво;

Б) латишський, поштовий, мангишлацький, воронезький;

В) бряжчати, мандрівництво, черкаський, птаство;

Г) сільський, розміщувати, самаркандський, висаджений.

 

7. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно:

А) гідромасаж, імобілізація, Кассандра, Ватт;

Б) імітація, іподром, зуммер, ірреальний, кілька тонн;
В) інтер’єр,  вар’єте, квартир’єр, Женев’єва, Руж’є;

Г) інтермецо, піца, брутто, бравісимо, карманйола.

 

 

 • Завдання 8-13 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише ДВА ПРАВИЛЬНІ ВАРІАНТИ. Потрібно вибрати ДВА правильні варіанти відповіді.

 

8. Позначте два рядки, в яких в усіх словах замість крапок слід вставити о.

А) г..рячий, ч..рниці, к..люжа, к..тушка;

Б) пш..но, к..зак, к..жух, ж..рна;

В) с..лома, р..зумний, л..пух, г..нити;

Г) п..гано, ч..ловік, пш..ниця, ч..рниця;

Д) б..гатство, кр..пива, л..патий, ж..натий;

Е) смол..скип, ..таман, оч..рніти, ж..вріти.

 

9. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних.

А) осінній, вихованний, лються, віддзеркалювати;

Б) сказаний, молоддю, розрісся, старанний;

В) лляний, тінню, розкішшю, бовваніти;

Г) статей, шалений, істинний, піввідра;

Д) колекція,  широченний, невблаганний, саженний;

Е) священник, овва, статтей, Прип’яттю.
 

10. Позначте два рядки, у яких допущено помилки в чергуванні голосних.

А) кольору, куреня, восьминіг, річний;

Б) вівса, шепотіти, прислів’я, торговельний;

В) папіру, болотце, семирічка, словник;

Г) Харківа, літати, чорнило, білоцерковський;

Д) семикутник, слова, покіс, ремінець;

Е) жонатий, бджілка, ніженька, клопотання.

 

11. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у зміні приголосних.

А) люксембурзький, ясський, ткацький, Вінниччина, волзький;

Б) тбіліський, луцький, вищий, солдатський;

В) бахмацький, баскський, сиріцький, Вінничина;

Г) ризький, перекладацький, виробництво, проїжджати;

Д) варязький, чуваський, тюркський, проводжати;

Е) татарський, нью-йоркський, козацтво, убозтво.

 

12. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у вживанні подвоєних приголосних в іншомовних словах.

А) бароко, білль, долар, піца;

Б) вілла, ванна, бравісимо, тераса;

В) голандський, тона, маса, Таллін;

Г) будизм, групето, колектив, імміграція;

Д) комісія, Калькутта, клас, тераса;

Е) яффський, асоціація, ілюзія, нетто.

 

13. Позначте два рядки, в яких допущено помилки в написанні іншомовних слів.

А) Міссурі, катеноїд, рейтинг, музика, катіон;

Б) ієрархія, бастіон, нюанс, мільярд, б’єф;

В) радіація, пріоритет, аденоїд, біографія, бюро;

Г) автодрезина, коефіцієнт, алича, аристократ, цистерна;

Д) рєєстр, синдикат, амоній, жюрі, аметист;

Е) він’єтка, Люс’єн, речетатив, консорціум, резиденція.  

  

 • 14. Завдання 14 складається з восьми речень. Прочитайте речення. Виконайте подані після них завдання. Це завдання має п’ять правильних варіантів відповіді. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, потрібно дібрати речення, позначені ЦИФРОЮ.

1. Учений та в..лике д..рево не одразу виростають. 2. Усякий дім на х..зяїнові тр..мається. 3. Весна л..дачого не любить, а працьовитого г..лубить. 4. Кн..жки – мовчазні вч..телі. 5. Під л..жачий камінь вода не т..че. 6. Не кожен б..гатир, хто списа має. 7. Люби ж..ття і дорожи кожною хв..линою. 8. Добре  ім’я – найкраще б..гатство.

 

А. Кореневе е слід писати у виділених словах речень за номером…

Б. Кореневе а слід писати у виділених словах речень за номером…

 

 

ІІ варіант

 • Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Тільки перше слово пишуть із великої літери у всіх  рядках, окрім:

А) (к)римський (п)івострів, (с)офійський (с)обор, (д)ень (н)езалежності;

Б) (н)нобелівська (п)ремія, (є)вропейська (п)лоща, (г)олосіївський парк;

В) (ф)ранківські (с)онети, (з)аслужений (а)ртист, (д)амоклів (м)еч;

Г) (ч)ернеча (г)ора, (м)арійчин (в)інок, (о)лімпійські (і)гри. 

 

2. Усі слова пишуть із корневою літерою о в рядку:

А) к..лосистий, ч..рнило, марм..р, х..зяйство, к..жан;

Б) л..пух, зд..буток, газопрв..д, с..бака, п..рхати;

В) р..зумний, зл..мити, репр..дукція, ж..лудь, ..таман;

Г) г..лубонька, ж..натий, бор..дка, пам..розь, к..лач.

 

3. Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних:

А) тонна, уссурійський, буддизм, розп’яття;

Б) бездоріжжя, панна, стаття, судею;

В) пано, Вінниччина, невблаганний, священик;

Г) контрреформація, статей, здоровенний, Будда.

 

4. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення?

А) форпос..ний, корис..ний, щас..ливий, улес..ливий, звіс..но;

Б) рис..нути, провіс..ник, вис..нути, свис..нути, гус..нути;

В) безвиїз..ний, влас..ний, зліс..ний, кіс..лявий, тиж..невий;

Г) ненавис..ний, якіс..ний, ціліс..ний, мес..ник, очис..ний.

 

5. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні голосних:

А) свіжісті, пня, щирісті, пиріга;

Б) паперу, щоки, вічності, потоку;

В) словечко, щічки, вечори, потік;

Г) козеріг, моху, меншості, потоп.

 

6. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні приголосних:

А) солдатський, парубоцький, витріщений, ткацький;

Б) Черкашчина, товариський, паризький, сиріцький;

В) казахський, нижчий, витрушений, вощина;

Г) меккський, важчий, одеський, братство.

 

7. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно:

А) Монтеск’є, пасьянс, барок, інтерв’ю;

Б) бюро, ін’єкція, кавалерія, шин’йон;

В) кавалькада, Ньютон, ришел’є, круп’є;

Г) суб’єктивізм, порт’єра, трюк, ласо.

 

 • Завдання 8-13 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише ДВА ПРАВИЛЬНІ ВАРІАНТИ. Потрібно вибрати ДВА правильні варіанти відповіді.

 

8.  Позначте два рядки, в яких в усіх словах замість крапок слід вставити и.

А) ч..каємо, н..сете, ч..стота, ч..рговий;

Б) розч.щати, сп..нятися, скл..кати, прич..нити;

В) стер..жеш, розпл..сти, прип..нити, зачеп..ти;

Г) буряч..ння, з’їзд..мо, заміс..мо, вар..во;

Д) запиш..те, твор..мо, хоч..мо, мар..во;

Е) заоч..те, міс..во, допиш..ш, запл..вти.

 

9. Позначте два рядки, у яких є слова, де подвоєння приголосних відбувається через збіг приголосних.

А) оббігти, наввипередки, віддавна, міськком;

Б) розрісся, сонний, беззбройний, розкішшю;

В) Туреччина, кріпаччина, насіння, роздоріжжя;

Г) роззутися, причинний, юннат, спорттовари;

Д) проріззю, безлюддя, безробіття, безводдя;

Е) безсилля, бездоріжжя, безсоння, безвладдя.

 

10. Позначте два рядки, у яких чергування голосних передано не за правилами правопису.

А) стелити-застелати, Федір-Федіра, промені-променець;

Б) берегти-зберігати, схопити-хапати, Канів-Канева;

В) овес-вівса, Тернопіль-Тернополя, папір-паперу;

Г) шептати-нашіптувати, Київ-Києва, вечеря-вечора;

Д) меншість-меншості, папір-паперу, хід-ходити;

Е) кореня-коріня, сім-семи, Яків-Яківа.

 

11. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у зміні приголосних.

А) тюркський, козацтво, абатство, молодецтво, Черкащина;

Б) причащати, перемишльський, козацький, дрогобицький, казахський;

В) Паращин, Мелащин, золотонішський, солдацький, сиріцтво;

Г) піщина, меккський, відгалужений, роз’їжджений, ризький;

Д) природжений, Галичина, вояцький, солдатчина, козаччина;

Е) карабахський, Парасочкин, поліський, Донетчина, казаський.

 

12. Позначте два рядки, у яких  в усіх іншомовних словах подвоєння приголосних не відбувається.

 

А) а(л, лл)егорія, Апо(л, лл)он, гри(п, пп);

Б) інтерме(ц, цц)о, іди(л, лл)ія, інте(л, лл)ект;

В) ша(с, сс)і, ко(м, мм)уна, лібре(т, тт)о, ан(н, нн)отація;

Г) Та(л, лл)і(н, нн), му(л, лл)а, Йога(н, нн);

Д) Маро(к, кк)о, Кальку(т, тт)а, Ні(ц, цц)а;

Е) бру(т, тт)о, Ка(н, нн)и, мадо(н, нн)а.

 

13. Позначте два рядки, в яких допущено помилки в написанні іншомовних слів.

А) комюніке, бюлетень, нюанс, люкс, батальйон;

Б) шиньйон, комп’ютер, ад’ютант, гяур;

В) бязь, кон’юнктура, асфальт, Х’юстон, кабальєро;

Г) браконьєр, фільм, суб’єкт, досьє, дежавю;

Д) цистерна, харакірі, імміграція, джинси, католик;

Е) букініст, гето,  фігура, ажіотаж, Сіцилія.    

 

 • 14. Завдання 14 складається з восьми речень. Прочитайте речення. Виконайте подані після них завдання. Це завдання має п’ять правильних варіантів відповіді. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, потрібно дібрати речення, позначені ЦИФРОЮ.

 

 1. Учений та в..лике д..рево не одразу виростають. 2. Усякий дім на х..зяїнові тр..мається. 3. Весна л..дачого не любить, а працьовитого г..лубить. 4. Кн..жки – мовчазні вч..телі. 5. Під л..жачий камінь вода не т..че. 6. Не кожен б..гатир, хто списа має. 7. Люби ж..ття і дорожи кожною хв..линою. 8. Добре  ім’я – найкраще б..гатство.

А. Кореневе и слід писати у виділених словах речень за номером…

Б. Кореневе о слід писати у виділених словах речень за номером…

Оцінювання контрольного тесту

24-23 балів

12 б.

12-11 балів

6 б.

22-21 балів

11 б.

10-9 балів

5 б.

20-19 балів

10 б.

8-7 балів

4 б.

18-17 балів

9 б.

6-5 балів

3 б.

16-15 балів

8 б.

4-3 балів

2 б.

14-13 балів

7 б.

2-1 балів

1 б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-А Стилістичні засоби фонетики

І варіант

 • Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Стилістика вивчає…

А. Культуру мовлення.

Б. Мовлення як сукупність мовних дій.

В. Виражальні мовні засоби і стилі мовлення.

Г. Лексику, фразеологію, морфологію, синтаксис.

 

2. Емоційно-експресивне забарвлення мовних явищ і поняття синонімії – невід’ємний компонент…

А. Мовної норми.

Б. Розмовного стилю.

В. Мовлення людини.

Г. Стилістики мови.

 

3. Вищий рівень володіння мовою характеризується…

А. Чистотою, правильністю мовлення.

Б. Емоційністю, виразністю, комунікативною доцільністю мовлення.

В. Дотриманням орфоепічних правил.

Г. Милозвучністю мови.

 

4.Співвідношення між буквами і звуками української мови подано в рядку…

А. 32 букви і 32 звуки;                         

Б. 33 букви і 23 звуки;                        

В. 28 букв і 38 звуків;

Г. 33 букви і 38 звуків.

5. У яких випадках губні звуки перед йотованими можуть звучати твердо?

А. якщо між ними і голосним вимовляється [й];

Б. при швидкому темпі мовлення;

В. завжди;

Г. у словах іншомовного походження.

 

6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

А. Здоров..я, валер..янка, моркв..яний, м..ята.

Б. Пір..їнка, з..єднати, трав..янистий, повітр..яний.

В. Надвечір..я, зор..яний, сув..язь, солов..їний.

Г. Різнотрав..я, торф..янистий, п..янкий, під..їхати.

 

 • Завдання 7-10 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВАРІАНТИ. Потрібно вибрати ТРИ правильні варіанти відповіді.

7. Позначте три рядки, у яких у словах пропущений м’який знак.

А. Павутинці, тонший, ріжте, рибонці.

Б. Квітонці, кобзар, менший, держално.

В. Гуцулський, весняний, голці, підносся.

Г. Онучечці, Харків, шістсот, дівчинці.

Д. Корабельня, балабончик, цяцькатись, кузня.

Е. Галинчин, женьшень, дівчиноньці, бриньчати.

 

8. У яких рядках правильно виділено наголошені голосні у словах?

А. Покрова́                                                   

Б. Водо́хреще                                               

В. Вели́кодня (від Великдень)                       

Г. Полтавщи́на                                             

Д. Луки́ч (від Лука)

Е. І́ллівна (від Ілля).

 

9. У якому рядку звуки [у]-[в] розрізняють значення слів?

А. вправа, вклад;

Б. урожай, вчинок;

В. вголос, увечері;

Г. уміння, учення;

Д. враження, вступ;

Е. устав, уряд. 

 

10. Прийменник у слід уживати у словосполученнях яких рядків?

А. експонат (в, у) музеї, птах (в, у) небі, участь (в, у) форумі;

Б. поїхати (в, у) відрядження, наймиліше (в, у) світі, здали (у, в) архів;

В. побувати (в, у) Львові, квітник (в, у) саду, залишиться (у, в) спогадах;

Г. оселя (в, у) рушниках, віра (в, у) безсмертя, вишня(в, у) цвіту;

Д. прийшов (в, у) дім, прочитав (в, у) журналі, зустрілися (в, у) фойє;

Е. дізнався (в, у) фахівця, книга (в, у) професора, відлитий (в, у) бронзі.

 

 • Текст із завдання 11 складається з п’яти речень. Прочитайте текст. Виконайте подані після нього завдання. Це завдання має ТРИ правильні варіанти відповіді. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, потрібно дібрати речення, позначені ЦИФРОЮ.

 

 

11. 1. Воскреснемо, брати (й, і) сестри, бо земля наша хоч розіп’ята на хресті історії, але жива. 2.Воскреснемо, бо ми живемо на цій Богом даній землі, (й, і) рідне небо усміхається нам зі своєї високості. 3. Воскреснемо, бо світить нам (у, в) віки пророцтво Тараса: «Не вмирає душа наша, не вмирає воля». 4. Немає (у, в) Україні кращого неба, ніж небо твоєї малої Батьківщини. 5. А через (у, в)сю Україну, посеред щедротних степів (й, і) ланів, бандурно пливе Дніпро-Славутич –  іс­торичний символ й образ України.

 

А. У яких реченнях слід ужити  літеру у?

Б. У яких реченнях слід ужити прийменник й?

 

 • Завдання 12 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, потрібно дібрати відповідник, позначений БУКВОЮ.

12. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідний, позначений буквою.

 

1. Наголос не розрізняє значень і форм слів.

2. Наголос розрізняє лексичне значення слів

3. Наголос розрізняє граматичне значення слів

 

А. запа́льний – запальни́й, ро́зділ – розді́л;

Б. за́вжди — завжди́, по́милка — поми́лка;

В. зо́рі — зорі́, наси́пати — насипа́ти.

 

ІІ варіант

 • Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Культура мовлення розглядає…

А. Дотримання мовних норм.

Б. Мову й мовлення.

В. Відбір виражальних мовних засобів для їх функціонування в мовленні.

Г. Стилістику мови й стилістику мовлення.

 

2. До загальних ознак функціонального стилю належать…

А. Поняття синонімії та емоційно-експресивне забарвлення.

Б. Стильові риси.

В. Дотримання мовних норм.

Г. Структурованість, логічність й науковість.

 

3. Нижчий рівень володіння мовою характеризується…

А. Використанням жаргонізмів, діалектизмів, розмовно-зниженої лексики.

Б. Емоційністю, виразністю, комунікативною доцільністю мовлення.

В. Стилістичною нормою.

Г. Чистотою, правильністю мовлення.

 

4.Правильне співвідношення голосних і приголосних звуків подано в рядку…

А. 10 голосних і 23 приголосних звуки;

Б. 10 голосних і 28 приголосних звуків;

В. 6 голосних і 33 приголосних звуки;

Г. 6 голосних і 32 приголосних звуки.

 

5. Дзвінкий [г] перед глухим [т] звучить як:

А. [х];

Б. [ґ];

В. [г];

Г. [к].

 

6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

А. Безвітр..яний, бур..ян, з..їзд, верф..яний.

Б. В..ячеслав, плем..я, трьох..ярусний, львів..яни.

В. Пуп..янок, кучер..явий, надв..язати, Св..ятослав.

Г. Без..ядерний, м..яч, арф..яр, мавп..ячий.

 

 • Завдання 7-10 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише ТРИ ПРАВИЛЬНІ ВАРІАНТИ. Потрібно вибрати ТРИ правильні варіанти відповіді.

 

7. Позначте три рядки, у яких правильно написано всі слова з м’яким знаком.

А. Намагаються, заморозь, доньчин, спільчанський.

Б. Стрілецький, військо, звертаються, Горький, крамниць.

В. Працьовитий, восьмий, місяць, виходьте, легенько.

Г. Кіньський, кухонь, вишенка, лікарь, складаются.

Д. Бринчати, деренчати, пилинці, їдальня. 

Е. Вузький, няньчин, друкарень, стань, Мельничук.

 

8. У словосполученнях яких рядків поставлено правильно наголоси?

А. виши́вані сорочки

Б. видання́ книжок

В. нови́й каталог

Г. люблю́ солодощі

Д. уро́чистий випадок.

Е. навчання́ в школі

 

9. Чергування перших звуків можливе у всіх словах яких рядків?

А. україночка, увічливий, імення, вщухнути, ущент;

Б. йти, вбрід, удосвіта, вклеєний, вчительство;

В. взаємини, узбіччя, ураган, ідеолог, власник;

Г. вродливиця, учасник, інакший, взуття, урочище;

Д. уперше, впродовж, ймовірно, все одно, вчений;

Е. втрьох, вдосконалити, вбрання, уява, укладач.

 

10. Чергування і-й дотримано в яких рядках?

А. троянди й виноград, атом і ядро, мить і вічність, сучасник і свідок;

Б. злагода і єдність, дуб і береза, гуде й шумить, Олена і Єгор;

В. тихо і тепло, мороз й сніг, графіка і орфографія, Ірина й Ярослав;

Г. правда і кривда, у книзі йдеться, прозаїки й поети, Леся і Юрій;

Д. любов й ненависть, гори й яри, ґречний й привітний, день й ніч;

Е. пава і ґава, ліс і степ, Клара й Яків, досвідчений вчитель.

 

 • Текст із завдання 11 складається з п’яти речень. Прочитайте текст. Виконайте подані після нього завдання. Це завдання має ТРИ правильні варіанти відповіді. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, потрібно дібрати речення, позначені ЦИФРОЮ.

 

11. Прочитайте текст. Виконайте подані після нього завдання.

1. Воскреснемо, брати (й, і) сестри, бо земля наша хоч розіп'ята на хресті історії, але жива. 2.Воскреснемо, бо ми живемо на цій Богом даній землі, (й, і) рідне небо усміхається нам зі своєї високості. 3. Воскреснемо, бо світить нам (у, в) віки пророцтво Тараса: «Не вмирає душа наша, не вмирає воля». 4. Немає (у, в) Україні кращого неба, ніж небо твоєї малої Батьківщини. 5. А через (у, в)сю Україну, посеред щедротних степів (й, і) ланів, бандурно пливе Дніпро-Славутич –  іс­торичний символ й образ України.

 

А. У яких реченнях слід ужити сполучник і?

Б. У яких реченнях слід ужити прийменник в?

 

 • Завдання 12 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, потрібно дібрати відповідник, позначений БУКВОЮ.

12. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідний, позначений буквою.

 

1. Наголос не розрізняє значень і форм слів.

2. Наголос розрізняє лексичне значення слів

3. Наголос розрізняє граматичне значення слів

А. за́мок– замо́к, при́клад– прикла́д;

Б. ноги́ – но́ги, заси́пати – засипа́ти;

В. зокре́ма – зокрема́, весня́ний –  весняни́й.

 

Оцінювання контрольного тесту

 

 

 

24-23 балів

12 б.

12-11 балів

6 б.

22-21 балів

11 б.

10-9 балів

5 б.

20-19 балів

10 б.

8-7 балів

4 б.

18-17 балів

9 б.

6-5 балів

3 б.

16-15 балів

8 б.

4-3 балів

2 б.

14-13 балів

7 б.

2-1 балів

1 б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-А Фонетика

Знайдіть варіант, у якому буквосполучення дж, дз передають одну
фонему в межах морфеми:

а) дзеркало, воджу, надзвуковий;

б) кукурудза, віджени, дзвіниця;

в) бджола, родзинки, засуджений

 

Знайдіть варіант, у якому всі слова записано правильно:

а)  гавань, газель, ґелґіт;

б)  грунт, гудзик, ґедзь;

в)  ґуля, гожий, гавеня

 

Знайдіть варіант, у якому у всіх словах правильно поставлений наголос.

а)  моме́нт, ви́мова, кіло́метр;

б)  оці́нка, чергови́й, листопад;

в)  те́чія, запита́ння, сім’ я́

 

Запишіть  фонетичною транскрипцією подані слова.

 

 

Робив

вдвох

дівча

був

вуз

взув

військо

дай

ймення

плекаймо

Йосип

Йод

учиться

б’єшся

 

 

знання

діжці

з джемом

квітці

дошці

Просмотров: 1549 | Добавил: Вио | Рейтинг: 1.0/1
Поиск по сайту
Календарь
«  Январь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив новостей

Copyright СШ72 Запорожье ©2014 - 2020
Бесплатный хостинг uCoz