Категории раздела
Главная » 2016 » Июль » 13 » Берём участие в конкурсе =Общественный бюджет= с проектом "Новая жизнь школьного двора"
12:29
Берём участие в конкурсе =Общественный бюджет= с проектом "Новая жизнь школьного двора"

Проекти приймаються з 1 по 20 липня поточного року:

з понеділка по четвер -  з 09-00 до 12-45 години та з 14-00 до 17-45 год.

у п’ятницю – з 09-00 до 12-45 та з 14-00 до 16-30 год.

 

Перед подачею проектів, рекомендуємо ознайомитись із нижченаведеним Положенням про Громадський  бюджет у місті Запоріжжі.

 

Контактна адреса: проспект Соборний, 206, 1 поверх, кабінет 115/3

Телефони:

224-32-85 (організаційні питання)

224-62-95 (фінансові питання)

Електрона пошта для подання проектів: gb@meriazp.gov.ua

 

Для подання проектів необхідно заповнити бланк за наступною формою: БЛАНК-ЗАЯВА ПРОЕКТУ (додаток 1)

 

 

 

 

 

 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

м. Запоріжжя

№ 23

25.05.2016 

Про запровадження
Громадського бюджету
м.Запоріжжя 

З метою підвищення рівня відкритості міської влади, впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу частини коштів міського бюджету м. Запоріжжя, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі (додається).

2. Встановити обсяг Громадського бюджету на 2017 рік в сумі 5 000,000 тис.грн.

3. Доручити міському голові затвердити склад та положення про діяльність Координаційної ради з питань Громадського бюджету.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божко Р.А., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І.

 

Міський голова                                                    В.В.Буряк

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
25.05.2016 №23

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадський  бюджет у місті Запоріжжі
(далі – Положення)

1. Визначення понять

Положення «Про Громадський бюджет у місті Запоріжжі» визначає основні вимоги та принципи до організації, проведення та реалізації Громадського бюджетування у м.Запоріжжі.

Дане Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення.

1.1. Громадський бюджет у місті Запоріжжі – це частина бюджету міста Запоріжжя, форма прямого волевиявлення жителів міста, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів бюджету міста та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

1.2. Координаційна рада з питань Громадського бюджету (далі Координаційна рада) – постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування Громадського бюджетування у місті Запоріжжі. Склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови, не перевищує 15 осіб та формується з представників громадських організацій (не менше 60%), депутатів міської ради та посадових осіб виконавчих органів міської ради в рівних пропорціях;

1.3. Проект – програма, план дій, комплекс робіт або послуг, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його реалізації зовнішнього обліку міста Запоріжжя,  умов проживання у ньому та задоволення інших потреб територіальної громади міста.

1.4. Автор – член територіальної громади з правом голосу, який в порядку, визначеного цим Положенням, підготував та подав проект для реалізації за рахунок коштів Громадського бюджету.

1.5. Конкурс – це відбір пропозицій (проектів), який дає можливість відібрати кращі з надісланих на огляд шляхом голосування членів територіальної громади міста Запоріжжя з правом голосу.

 

2. Загальні положення

2.1. Фінансування Громадського бюджету у місті Запоріжжі проводиться за рахунок коштів бюджету міста.

2.2. Загальний обсяг Громадського бюджету у місті Запоріжжі визначається рішенням міської ради.

2.3. За рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі можуть бути профінансовані проекти членів територіальної громади міста з правом голосу, які зареєстровані та проживають на території міста, що відповідають наступним вимогам:

- проект має підтримку не менше 200 осіб (крім автора проекту);

- не суперечить діючому законодавству;

- знаходиться в межах компетенції Запорізької міської ради та її виконавчих органів;

- відповідає напрямкам Програми соціально-економічного розвитку міста та не суперечить діючим програмам;

- передбачає строк реалізації, що не перевищує 12 місяців;

- не обмежується підготовкою проектно-кошторисної документації;

- не носить фрагментарний характер (виконання одного з елементів (кроків) завдання, в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

- не передбачає витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

2.4. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до земель комунальної власності або об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та відповідати затвердженій містобудівній документації.

2.5. Орієнтовна вартість одного проекту після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 300,0 тис.грн., а вартість об’єднаних проектів після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 1,0 млн.грн.

2.6. Будь-які втручання в проекти, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів цих проектів.

 

3. Порядок подання проектів

3.1. Проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, може подати будь-який член територіальної громади міста з правом голосу, який зареєстрований та проживає на території міста Запоріжжя.

3.2. Для подання проектів необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з мінімальною кількістю підписів – 200 членів територіальної громади міста з правом голосу, які зареєстровані та проживають на території міста.

3.3. Проекти подаються в паперовому та електронному вигляді за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 206 до управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради та в електронному вигляді на адресу, що вказана на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет».

3.4. Із заповненими бланками проектів, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі “Громадський бюджет” на офіційному порталі Запорізької міської влади.

3.5. Проекти приймаються з 1 по 20 липня року, що передує року реалізації проектів.

3.6. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.7. В разі потреби автор проекту або уповноважена ним особа має представити проект в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проектів. Внесення можливих поправок до проектів можливе не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку голосування.

 

4. Аналіз проектів

4.1. Управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради веде реєстр отриманих проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок Громадського бюджету у місті Запоріжжі та разом з проектами передає його Координаційній раді не пізніше ніж на другий день після закінчення терміну подання проектів.

4.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку проекту Координаційна рада:

4.2.1. у разі, якщо бланк проекту є неповним або заповненим з помилками, Координаційна рада по телефону та електронною поштою повідомляє про це автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена.

4.2.2. не пізніше ніж 5 серпня передає копію заповнених бланків проектів до відповідних виконавчих органів Запорізької міської ради з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного з них (з використанням бланку аналізу проектів згідно з додатком 2 до цього Положення);

4.3. Відповідні виконавчі органи Запорізької міської ради:

4.3.1. у разі, якщо проект не міститиме важливої інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону та електронною поштою звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 робочих днів;

4.3.2. протягом 30 календарних  днів з дня отримання проектів, здійснюють їх аналіз;

4.3.3. заповнені бланки аналізу з висновками щодо проектів одразу передають до Координаційної ради, але не пізніше 5 вересня;

4.3.4. виступають ініціаторами зустрічей з авторами проектів у разі, коли більше ніж один проект стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам проектів останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільного проекту або знімуть один з проектів, проекти розглядатимуться в своєму початковому варіанті;

4.4. Координаційна рада розглядає бланки аналізу з метою відбору проектів, які будуть чи не будуть (з поданням причини відмови за критеріями, визначеними в п.2.3 Положення та з урахуванням висновків відповідних виконавчих органів міської ради) виставлені на голосування.

4.5. За результатами розгляду Координаційна рада формує переліки позитивно і негативно оцінених проектів. Переліки оцінених проектів, бланки аналізу з висновками розміщуються управлінням внутрішньої політики, преси та інформації міської ради у розділі “Громадський бюджет” на офіційному порталі Запорізької міської влади не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.

 

5. Порядок голосування та підрахунок його результатів

5.1. Кращі проекти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначають мешканці територіальної громади міста Запоріжжя шляхом голосування.

5.2. Голосування проводиться:

- на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет» шляхом заповнення електронної версії анкети;

- у спеціально визначених рішенням виконавчого комітету міської ради пунктах голосування шляхом заповнення друкованої версії анкети.

5.3. Перелік пунктів для голосування оприлюднюється на офіційному порталі не пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування.

5.4. Голосування починається 1 жовтня та триває протягом 30 календарних днів.

5.5. В бланках для голосування голосуючий має право голосувати 1 раз та обрати 1 (один) проект, що попередньо отримав позитивну оцінку.

5.6. Підсумки електронного голосування встановлюються в автоматичному режимі на офіційному порталі Запорізької міської влади у розділі «Громадський бюджет». Підсумки голосування шляхом заповнення друкованої анкети  встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект Координаційною Радою.

5.7. Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються.

5.8. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції.

5.9. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі.

5.10. В разі нестачі коштів в рамках встановленого обсягу Громадського бюджету на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку проектів-переможців, складеного у відповідності до п. 5.8 цього розділу, до уваги береться наступний з проектів-переможців, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, передбачених на реалізацію проектів за рахунок коштів Громадського бюджету.

5.11. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної Ради, засвідчуються підписами усіх членів Координаційної ради.

5.12. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної ради є вирішальним.

5.13. Інформація про проекти-переможці публікується на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет» в 5-ти денний термін після закінчення голосування.

5.14. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування Координаційною радою.

5.15. Перелік проектів-переможців виноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради для затвердження.

 

6. Освітньо-інформаційна діяльність в процесі впровадження Громадського бюджетування

6.1. У процесі впровадження Громадського бюджетування проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на три етапи:

1) ознайомлення мешканців міста з основними положеннями та принципами Громадського бюджету, з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів;

2) представлення поданих проектів та заохочування до взяття участі в голосуванні;

3) розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження Громадського бюджетування.

6.2. На двох перших етапах кампаній, зазначених у пункті 6.1, необхідно використовувати різні канали комунікації, залежно від групи членів територіальної громади з правом голосу.

6.3. У період, передбачений для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, усі зацікавлені мешканці міста можуть отримати інформацію, яка стосується принципів, положень та порядку запровадження цього типу бюджетування, в управлінні внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради.

 

7. Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження Громадського бюджетування

7.1. Відповідні виконавчі органи Запорізької міської ради – головні розпорядники бюджетних коштів відповідно до діючого бюджетного законодавства при підготовці бюджетних запитів на відповідний бюджетний період обов’язково включають до них видатки на реалізацію проектів – переможців.

7.2. Департамент фінансової та бюджетної політики міської ради на підставі розгляду поданих бюджетних запитів готує пропозиції проекту бюджету міста на наступний рік та подає на розгляд виконавчому комітету Запорізької міської ради.

7.3. Після прийняття відповідного рішення Запорізькою міською радою головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують реалізацію проектів – переможців.

7.4. Якщо протягом року з будь-яких причин реалізацію проекту не завершено, продовження робіт передбачається на наступний бюджетний рік за рахунок коштів бюджету міста.

7.5. Контроль за виконанням реалізації проектів – переможців здійснюють Запорізька міська рада, виконавчий комітет Запорізької міської ради та Координаційна рада відповідно до повноважень.

7.6. Автор проекту долучається та контролює виконання свого проекту на будь-якому етапі.

7.7. Відповідальні виконавці у процесі реалізації проектів – переможців забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців Громадського бюджету у межах визначених бюджетних призначень.

7.8. Протягом місяця після завершення реалізації проекту, але не пізніше 1 лютого року, наступного за роком його реалізації, відповідні головні розпорядники бюджетних коштів подають звіт про витрачання коштів Громадського бюджету на розгляд міської ради. Звіти оприлюднюються управлінням внутрішньої політики, преси та інформації міської ради на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет».

 

8. Прикінцеві положення

8.1. Консультації стосовно Громадського бюджетування у місті Запоріжжі мають циклічний характер, тобто, повторюються кожний рік.

8.2. Процес реалізації Громадського бюджетування підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації Громадського бюджетування.

8.3. Рекомендації стосовно змін в процедурі Громадського бюджетування на кожний наступний рік розробляє Координаційна рада. Персональний та кількісний склад Координаційної ради може бути змінений розпорядженням міського голови.

 

Секретар міської ради                                         Р.О.Пидорич

 

Просмотров: 331 | Добавил: Вио | Рейтинг: 0.0/0
Поиск по сайту
Календарь
«  Июль 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив новостей

Copyright СШ72 Запорожье ©2014 - 2020
Бесплатный хостинг uCoz