П`ятниця, 08.12.2023, 15:31
Вітаю Вас Гість | RSS

Категорії розділу
Статистика

Дистанційне навчання 2020/2021:

РОЗКЛАД УРОКІВ 2021 - 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК >>>

РОЗКЛАД УРОКІВ  2020 - 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

05.05 - 07.05.2021; 26.04 - 30.04.2021; 19.04 - 23.04.2021; 12.04 - 16.04.2021; 05.04 - 09.04.2021; 29.03 - 02.04.2021; 18.01 - 22.01.2021; 11.01 - 15.01.2021; 14.12 - 18.12.2020; 07.12 - 11.12.2020; 03.12 - 09.12.2020; 09.11 - 13.11.2020; 02.11 - 06.11.2020;

Графік консультацій для учнів 11-А та 11-Б класів
з предметів, які винесені на ЗНО/ДПА
16.11 - 20.11.2020;
10.11 - 12.11.2020;
02.11 - 06.11.2020;
Графік консультацій для учнів 9-А, 9-Б класів з предметів, які винесені на ДПА. 6.11 - 20.11.2020;

 

1. Деякі питання організації дистанційного навчання Наказ МОН України 08.09.20 № 1115
2. Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19​)  Постанова МОЗ №50 від 22.08.20 р
3. Щодо організації дистанційного навчання Лист МОН №1/9-609 від 02.11.20 р.
4. Дистанційне та змішане навчання в школі путівник Методичні посібники
5. ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ – КЛЮЧ ДО ЗМІН Методичні посібники
6. Путівник світом цифрових технологій Посібнік для вчителів
7. Про стан організації корегувального навчання. М. Запоріжжя Наказ №280р від 19.10.2020 (корегувальне навчання)
8. Про організацію змішаного навчання м. Запоріжжя Наказ №291р від 23.10.2020 (змішане навчання)
9. Про організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти м.Запоріжжя Методичні посібники
10. Про окремі питання організації освітнього процесу з використанням технологій дістанційного навчання Лист ДОН ЗМР від 21.10.2020 № 2476
11. Рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти м. Запоріжжя з урахуванням епідемічної ситуації  

 

СТРАТЕГІЯ

Запорізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 72

з поглибленим вивченням хімії та біології Запорізької міської ради 

щодо використання дистанційних технологій в організації навчання

 

 

Перехід на дистанційне навчання

Дистанційна форма навчання запроваджується вцілому по закладу або для окремих класів. Перехід на дистанційну форму навчання погоджується з органом управління освітою та затверджується наказом керівника закладу.   Освітній процес здійснюється в онлайн-режимі, відповідно до розкладу занять та режиму роботи закладу.

Визначається відповідальна особа - координатор дистанційного навчання. Проводиться анкетування вчителів з метою визначення допомоги в опануванні інструментарію, у разі потреби та можливості — організація експрес-навчання. Анкетуванню підлягають і учні для виявлення забезпеченості технічними засобами та визначення форм організації навчання.

Заняття проводять в синхронному та асинхронному режимах. Синхронне навчання вимагає від учасників освітнього процесу одночасної присутності у віртуальному середовищі хмарного сервісу або програми, здійснюється шляхом організації одночасної зустрічі учасників навчання через різноманітні сервіси для онлайн-спілкування (Google Meet, Zoom, Duo). Асинхронне навчання здійснюється не в режимі реального часу, а обмежене конкретними періодами часу за допомогою  сервісів Google (Classroom, Gmail), месенджерів Viber, сервісу онлайн-тестів "На урок", інструменту цифрового навчання "Мій Клас", YouTube, LearningsApps.org. (наприклад, застосування кейс-технологій, заснованих на використанні наборів текстових, аудіо-, візуальних та мультимедійних навчально-методичних матеріалів та їх передача для самостійного опрацювання).

Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: навчальні заняття; самостійна робота; контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

 

Взаємодія між учасниками освітнього процесу

під час дистанційного навчання.

Перед початком роботи організація онлайн-конференції з учнями та їхніми батьками, обговорення форм співпраці та інші організаційні питання, координація роботи всіх у зручному форматі. На сайті школи розміщується розклад занять і загальний алгоритм дій під час дистанційного навчання. Завдання батьків — створити умови, щоб дитина могла навчатися вдома, завдання вчителів — навчати і давати зворотний зв’язок. Зі свого боку батьки зобов’язані забезпечити належні умови для навчання, сприяти виконанню дитиною завдань.

Вчитель зобов’язаний виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених результатів навчання, тобто надавати інформацію щодо обсягу та змісту навчального матеріалу, завдань на його закріплення, перевіряти й оцінювати їх та надавати відгуки про виконані завдання.

Учні мають опрацьовувати навчальні матеріали для оволодіння відповідними компетентностями та досягнення передбачених освітньою програмою результатів навчання, дотримуючись принципу академічної доброчесності.

 

Алгоритм переходу закладу освіти на дистанційну форму навчанням

Розклад уроків, завдання з навчальних предметів розміщуються на платформі Google Classroom.

Отримання навчальних матеріалів здійснюється з урахуванням специфіки початкової, основної та старшої школи, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному та асинхронному режимі за допомогою  сервісів Google (Classroom, Gmail), месенджерів Viber, Skype, Zoom, сервісу онлайн-тестів "На урок", інструменту цифрового навчання "Мій Клас", YouTube, LearningsApps.org. Тощо)

Онлайн-уроки проводяться з використанням сервісів Google Meet, Zoom, Duo.

Альтернативні форми організації навчання здобувачів освіти, не забезпечених технічними засобами навчання:

  • за умови нерегулярного доступу до інтернету  —   асинхронний режим спілкування між суб’єктами дистанційного навчання (забезпечується передача інформації через E-mail, Viber, Messenger і т.д.);
  • за умови повної відсутності доступу до інтернету або незабезпеченості ТЗН — телефонія, поштове листування, сімейна форма освіти.

 

Гнучкості місця, часу, темпу та траєкторії навчання

         Дистанційне навчання базується на принципі гнучкості місця, часу, темпу та траєкторії навчання. Можливість впливати на деякі аспекти свого навчання підвищує внутрішню мотивацію учнів, тож варто дати їм вибір у тому, які завдання виконувати, у якому порядку, за яким розкладом (у межах навчального тижня). Самостійна відповідальність за власну навчальну траєкторію формується поступово. Кожен учитель має скоригувати власні календарно-тематичні плани, оптимізувати матеріал та очікувані результати, заплановані на період дистанційного навчання. Важливо забезпечити досягнення очікуваних результатів навчання, водночас пам’ятаючи, що деякі з них можуть бути недосяжними в нових умовах, деякі – потребуватимуть незначної корекції, а частина – залишаться незмінними. У ході планування навантаження кожного заняття слід мати на увазі, що самостійне опрацювання матеріалу учнями триває довше, аніж виклад цього матеріалу вчителем. Варто оптимізувати тематичне планування, вилучити несуттєві фрагменти, комбінувати матеріал кількох тем в одну. Також доцільно переглянути очікувані результати навчання і встановити дещо нижчий їх рівень або цілком їх скоригувати, якщо в умовах дистанційного навчання їх досягнення є надто складним.

 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

         Оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання учнів, оцінки виставляються в електронний журнал. Інформація про домашнє завдання заноситься до сервісу Classroom в день проведення уроку. Учень та батьки можуть побачити оцінку за відповідь на уроці та домашнє завдання в день проведення уроку. Оцінки за контрольні, практичні, письмові роботи виставляються в електронний журнал. Навчальні досягнення кожної дитини доступні лише для її батьків або законних представників.

         Освітній процес в умовах дистанційного навчання організований на основі планування кількості та обсягу завдань, контрольних заходів з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів, забезпечуючи для цього співвідношення синхронного та асинхронного режимів дистанційного навчання та дотримання обмежень на обсяг домашнього завдання.

Допустимий обсяг домашнього завдання з 1 предмету за 1 навчальний день (розрахунковий час на виконання):

  • 2 клас не більше 10 хвилин з предмету;
  • 3 клас не більше 15 хвилин з предмету;
  • 4 клас не більше 20 хвилин з предмету;
  • 5–7 клас не більше 30 хвилин з предмету;
  • 8-9 клас не більше 40 хвилин з предмету;
  • 10-11 клас не більше 50 хвилин з предмету.

 

Координація освітнього процесу,

здійсненого з використанням дистанційних технологій

 

Адміністрація закладу освіти організовує, координує та здійснює контроль за виконанням вчителями освітньої діяльності, забезпечуючи автономію та академічну свободу вчителя, включаючи свободу вільного вибору форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі.

Робочі години вчителя, який забезпечує дистанційне навчання учнів, обліковувати відповідно до його навчального навантаження та розкладу навчальних занять.

З метою створення інформаційно-контролюючого простору адміністрація закладу налагоджує канал комунікації з вчителями та батьками учнів, які стають активними учасниками дистанційного навчання за допомогою Viber, Messenger, Skype, Zoom тощо. Зворотний зв’язок має бути постійним і послідовним.

 

Повернення до очного навчання

При поверненні до очного навчання проводиться діагностика та аналіз опанування учнями матеріалу, пропонованого під час дистанційного навчання. Відводити на цей процес достатньо часу для уникнення перевантаження та зайвого емоційного напруження. Застосовувати метод спостереження за діяльнісними проявами опанованих компетентностей окрім або замість контрольних робіт. Для забезпечення виконання освітніх програм закладу в разі потреби необхідно розробити індивідуальні навчальні плани; відвести час на додаткові консультації;  скоригувати календарні плани наступних періодів для збалансованого включення матеріалу, який змушено пропустили за час карантину;  якщо діагностовано, що учні перебувають на різних етапах опанування матеріалу, для подальшого забезпечення ефективного освітнього процесу застосовувати методику змішаного навчання. Важливо проаналізувати ефективність технологій, використаних під час дистанційного навчання на карантині, зокрема й для того, щоб продовжити використовувати деякі з них для змішаного навчання, електронної підтримки очних занять тощо.

Пошук по сайту
Календар
«  Грудень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архів новин

Copyright ЗСШ72 Запоріжжя ©2014 - 2023
Безкоштовний хостинг uCoz