Понеділок, 02.10.2023, 13:57
Вітаю Вас Гість | RSS

Категорії розділу
Статистика

Проверка ПБ -1

Е-Бібліотека

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

в навчальних закладах

ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах 01.08.01 N 563

Методичні рекомендації для практичної роботи:

 

 ''Про використання Інструктивно- методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі ''

Лист МОН від 26.04.13 № 1/9-305

 

 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

Лист МОН від 20.05.15 № 1/9-249

 

''Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році''

Лист МОН України від 08.07.2013 № 1/9-480

 

''Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу''

Лист МОН України від 18.07.2013 № 1/9-503

 

 ''Про використання Інструктивно- методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму ''

Лист МОН України від 17.07.2013 № 1/9-498

 

''Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів''

Лист МОН України від 17.07.2013 № 1/9-497

 

 Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист МОН № 1/9-72 від 01.02.12 

 

 '' Про використання Інструктивно - методичних матеріалів з питань безпеки під час навчання з плавання в басейнах загальноосвітніх навчальних закладів ''

Лист МОН України від 26.06.2013 № 1/9-457

 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

ДНАОП 0.00-4.15-98

 

Примірка інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу

Наказ МО від 13. 12.1999 №462

 

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці

Постанова Мінпраці 01. 09. 92 №41

 

Методичні рекомендації про використання шкільних меблів

Наказ Міносвіти  02.06. 1980 №21177/80

 

Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві

Наказ МНС 27.06.2006 № 398

 

Санітарні норми:

 

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 

ДСанПіН 5.5.2.008-01

 

Державні санітарні правила і норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах"

ДСанПіН 5.5.6.009-98

 

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу

Постанова ГДСЛ 14.08.2001 №63

 

Санітарні правила з устрою та утримання дитячих дошкільних закладів

Постанова ГДСЛ 18.06. 85 №3231

 

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Постанова КабМін 01.09.1992 р. N 442

 

Інструкція з заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць, затверджена від

Мін праці, Мін ох здоров'я 30.11.1992 №06-41-48

 

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці

 

 

«Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватись додаткова відпустка»

Лист N 1/9-96 від 11.03.98

 

 " Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці "

Наказ Мінпраці від 30.01.98 року N 16

 

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам (затверджено)

постанова КМУ 23.05.2001 №559

 

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Наказ МОЗ від 2 1.05.2007 №246

 

Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій

Наказ МОЗ від 23.07.2002 № 280

 

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Наказ Дергірпром нагляду 24.03. 08 № 53

 

Розслідування та облік нещасних випадків

 

 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»

Наказ МОН N 616 від 31.08.2001 року

 

 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»

Постанова КМУ N 270 від 22.03. 2001

 

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Постанова КМ 25.08.2004 №1112

 

Кабінети, приміщення, правила безпеки  

 

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН 20.07.2004 №601

 

 «Про затвердження Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти»

Наказ Держ комітету з нагляду за охороною праці N 81 16.03.2004

 

Правила та норми влаштування в обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах

Постанова ГДСЛ України від ЗО. 12. 1998 №9

 

Правила з техніки безпеки для кабінетів хімії загальноосвітніх шкіл

Наказ МО від 16.07.2012  № 992

 

Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації

Наказ Мінпраці України від 21. 08.2000 №213

 

Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу

Наказ МО України 13.08.2007  N 730

 

Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ МОН №1085 15.11.10

 

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МО України від

 

 

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ ДНОП України

 

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МО України 01.06.2010  N 521

 

 

Правила дотримання техніки безпеки та поведінки на воді при навчанні дітей плавання

 

 

Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводиться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи

Наказ Мінпраці та соцполітики 12. 11. 2002 № 574

 

Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових та культурно-видовищних заходів

Постанова КМ України від 18.12.1998 №2025

 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДНАОП 0.00-1.21-98

 

Правила безпеки систем газопостачання України

ДНАОП 0.00-1.20-98

 

Освіта з охорони праці

 

Положення про порядок прове­дення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприєм­ствах, підпорядкованих Міністер­ству освіти і науки України

Наказ МОН України від 18.04.2006 №304

 

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Наказ ДКНОП 26.0 1.2005р. №15

 

ПОРЯДОК організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту

Наказ МВС
11.09.2014  № 934

 

Загальні відомості

 

Положення про дошкільний навчальний заклад

Постанова КМ 12.03 .2003р. №305

 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Постанова КМ 14.06.2000 № 946

 

Про затвердження Змін до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в  установах і закладах освіти

Наказ МОН 20.11.2006  N 782

 

 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

Наказ МОН 01.08.2001 № 563

 

Типове положення про службу охорони праці

Наказ ДКНОП від 15.11.2004 №255

 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

ДНАОП 0.00-4.15-98

 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

 

 

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України

Наказ МОН України від 10.04.2000 №73

 

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

НПАОП 0.00-4.09-07

 

Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів

Наказ МОН 23. 06.2000 №240

 

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

Наказ МОН, ГУ ДПО 30.09.1 998 № 348/70

 

Правила пожежної безпеки в Україні

Наказ МНС від 19. 10.04 №125

 

ПОРЯДОК функціонування добровільної пожежної охорони

Постанова КМ від 17 липня 2013 р. № 564

 

Програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року

Постанова КМ 01. 07.2002 №870

 

Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

Наказ МОН України від 17.0 1.2002 №27

 

Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Наказ МНС України від 23.04.2001 №97

 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Наказ ГНОТ 29.0 1.1998 №9

 

Закони України

 

Закон України «Про освіту»

№1060-ХП від 23 .05. 1991р.

 

Закон України «Про загальну середню освіту»

№651-Х!У від 13.05.1999р.

 

Закон України «Про охорону дитинства»

№ 2402-Ш від 26.04.200 1р.

 

Закон України «Про охорону праці»

№229-1 У від 2 1.1 1.2002р.

 

Закон України «Про пожежну безпеку»- Втрата чинності 01.07.2013

КОДЕКС  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  УКРАЇНИ від 02.10.2012

ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні 30.12.2014  № 1417

від 17. 12. 1993р.

 

 

Закон України «Про дорожній рух»

від 30.06. 1993р.

 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

від 24.02. 1994г.

 

Закон України «Про цивільну оборону України»

№ 2974-ХП Від 03.02.1993р.

 

Кодекс законів про працю України»

Ред.№1807-Ш від 08.06.2000р.

 

Закон України «Про відпустки»

№ 3356-ХП від 01. 07. 1993р.

 

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

№ 1045-ХІУ Від 15.09.1999р.

 

Закон України «Про колективні договори і угоди» із змінами і доповненнями

№ 3356-ХІІ Від 01. 07. 1993р.

 

Пошук по сайту
Календар
«  Жовтень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архів новин

Copyright ЗСШ72 Запоріжжя ©2014 - 2023
Безкоштовний хостинг uCoz