Понеділок, 25.09.2023, 10:09
Вітаю Вас Гість | RSS

Категорії розділу
Статистика

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ. Оновлення програм початкової школи. 2016/17. Частина -2.

Додаток

до листа ІАМЦ від 12.08.201603-04/790

Оновлення програм початкової школи

 

Образотворче мистецтво. 1-4 класи

 

 

 

У запропонованій версії Програми з образотворчого мистецтва для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів внесено такі зміни:

                 У пояснювальній записці, в абзаці «зміст» вираз «логічно-структурні блоки» замінено на «структурні блоки».

                 Абзац «Метою художнього виховання засобами образотворчого мистецтва є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду» змінено на «Метою вивчення образотворчого мистецтва є художньо естетичний розвиток учнів, їх емоційної чутливості, практичних творчих умінь, формування стійкого інтересу до образотворчої діяльності, формування загальнокультурної компетентності».

                 Умовою успішної реалізації завдань програми є: «залучення учнів засобами образотворчого мистецтва до національної та світової культур;» змінено на «практичне ознайомлення учнів із виражальними засобами образотворчого мистецтва.».

                 В Орієнтовній тематичній структурі програми знято погодинну розбивку в темах.

1 клас

 • Вилучено термін «бесіда» у вступних уроках до тем.
 • Вилучено «Види та типи ліній» як тему уроку, але самі види та типи ліній вживаються як терміни обр. мистецтва в загальному вжитку і вчителем і учнями.
 • Вилучено словосполучення «природні матеріали» в техніці аплікації.
 • Вилучено термін «співрозмірність» у вивченні цілого та частин.
 • В темі 3 вираз «усвідомлення про вибір формату аркуша» змінено на «Поняття про вибір положення аркуша».
 • У вимогах до рівня підготовки учнів забрано «передавати у зображенні елементарні співвідношення частин форми».
 • У темах, що вивчають будову тіла тварин та людини вилучено порівняння частин за розміром.
 • У темі 5 вилучено «орігамі» як вид роботи (повтор з трудовим навчанням).

2 клас

 • Вилучено термін «бесіда» у вступних уроках до тем.
 • З поняттями «хроматичні та ахроматичні кольори» тільки знайомимо, оскільки потім ці поняття ніде не використовуються аж до 5 класу.
 • У темі уроку «рельєф» з опуклістю за заглибленістю тільки знайомимо.
 • У темі 3 розповідаємо лише про роль композиції в картині, але не заучуємо основні прийоми.
 • Не вживаються поняття про пропорції та масштаб у зображенні людини та тварин.
 • Визначаємо спосіб передачі глибини простору методом загороджування об’єктів і частково кольором (все інше ще не розуміють).
 • У темі 4 забрано поняття стилізація, натомість – спрощення як створення декоративного образу.

3 клас

 • Бесіди на уроках замінено на екскурсію чи відеомандрівку у майстерню художника (митця).
 • Поняття «ритм» у композиції замінено на словосполучення «динамічна композиція» (передача руху в природі).
 • У темах уроків, що вивчають будову тіл людини та тварин: звернути увагу на форму частин тіла (але не акцентувати на пропорціях).
 • У темі 2 забрано актуалізацію знань про трансформацію паперу, натомість додано урок про гончарство в Україні (основні народні промисли).
 • У темі 3 зосередити увагу на створенні пейзажних композицій, а не на вивченні видів пейзажів.

4 клас

 • Зосередити увагу на способах створення художнього образу, а не на теорії про нього.
 • Із державних вимог вилучено «називає 1-2 прізвища….», оскільки здебільшого акцент вчителя на фасилітовану дискусію на уроці.
 • У темі 2 наголошено на вивченні особливостей різних декоративних розписів України (не лише Петриківка).
 • Забрано тему уроку «інтер’єр» (дуже тяжко в цьому віці).
 • З теми 3 забрано «Фантастичні та реалістичні образи в мистецтві. Ознайомлення з графічною технікою штампування. Виготовлення кліше (картон, гумка, морква, картопля). Уведення поняття “естамп”.» (нелогічно стосовно подальшого наповнення теми).
 • Вилучено тему про будову людського обличчя (залишити на елементарному рівні), або дозволити не зображати обличчя (як в художній школі).
 • У темі 4 вилучено «Узагальнення знань про мову образотворчого мистецтва, його види і жанри» на початку теми, натомість зосередити увагу на художніх традиціях рідного краю.

Оновлення програм початкової школи

 

Основи здоров'я. 1-4 класи

 

 

 

Здійснений аналіз навчальної програми «Основи здоров'я» для 1-4 класів дозволяє додати завдання, які відповідають її змісту, а саме:

 • формування в учнів соціальної і життєвої компетентності на основі засвоєння ними соціальних норм; розвиток навичок взаємодії у сім'ї, школі, колективі, громадянському суспільстві;
 • формування в учнів основ споживчої культури, розвиток умінь приймати рішення щодо власної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях;
 • володіння учнями моделями поведінки і способами діяльності, які відповідають українському законодавству.

У змісті пояснювальної записки було уточнено, кількість годин на вивчення кожної теми учитель може визначати самостійно.

Експертами була вилучена інформація щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та деякі умови реалізації мети і завдань предмета, зокрема:

 • урізноманітнення типів уроків (урок-тренінг, урок-екскурсія, урок-зустріч тощо);
 • наявності навчально-методичного забезпечення для всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • наявності підготовленого педагога і відповідного освітнього середовища (зокрема, тренінгового кабінету);
 • здійснення моніторингу за відповідністю процесу навчання критеріям його ефективності.

Експертами встановлено, що як у Державному стандарті початкової загальної освіти, так і в розділі навчальної програми «Психічна і духовна складові здоров’я» в цілому не відображений зміст щодо сутності духовного здоров’я людини, її духовно-моральної компетентності.

Основи здоров’я     1 клас

Вилучено дві практичні роботи: «Фізкультхвилинки для зменшення втоми і підвищення працездатності (розслаблення очей і м’язів рук, тулуба)», «Знайомство зі школою». Додано наступні дві практичні роботи: «Екскурсія шкільним подвір'ям» і створення малюнку: «З дому до школи».

Зроблена заміна практичної роботи «Перегляд та обговорення поведінки персонажів мультфільмів, їхнє ставлення до свого здоров'я та до здоров'я інших» на «Обговорення поведінки казкових і літературних персонажів, їхнє ставлення до свого здоров'я та до здоров'я інших».

Основи здоров’я     2 клас

Вилучено за вимогами освітян і батьків тему «Вплив алкоголю на здоров’я» з відповідними держаними вимогами. Словосполучення «план евакуації» замінено на «шляхи виходу дитини зі школи».

До розділу «Психічна і духовна складові здоров’я» з метою більш повного висвітлення сутності духовної складової здоров’я людини запропоновано тему «Життєрадісність і здоров’я», практичну роботу «Написання листа-подяки» (на вибір учня).

Відповідно до змісту навчального матеріалу у державних вимогах додано наступне: учні пояснюють значення життєрадісності для збереження здоров’я; взаємозв’язок прав і обов’язків людини; чому необхідно виконувати свої обов’язки в сім'ї; чому батьки є найкращими порадниками і захисниками дітей.

Основи здоров’я     3 клас

Вилучено практичну роботу «Вимірювання пульсу» у зв’язку з її дублюванням в навчальному предметі «Природознавство» (3 клас). Тему «Профілактика вживання тютюну і алкоголю» вилучено і переміщено до розділу «Соціальна складова здоров’я» для 4-го класу.

Змінено формулювання наступних тем: «Можливі небезпеки при катанні на роликах, скейтбордах, велосипеді» на «Правила безпеки при катанні на роликах, скейтбордах, велосипеді»; «Небезпечні місця в своєму мікрорайоні; загальні правила безпечної поведінки дітей надворі» на «Загальні правила безпечної поведінки дітей надворі, в своєму мікрорайоні»; практична робота «Обговорення літературних джерел про толерантність» на «Створення подарунку дитині, яка має проблеми зі здоров'ям».

До розділу «Психічна і духовна складові здоров’я» з метою більш повного висвітлення сутності духовної складової здоров’я людини запропоновано тему «Доброзичливість і здоров’я людини».

Основи здоров’я     4 клас

Вилучено практичні роботи «Як діяти в небезпечній ситуації» (розділ «Здоров’я людини» та «Моделювання ситуацій відмови від небезпечних пропозиції» (розділ «Соціальна складова здоров’я»). З розділу «Фізична складова здоров’я» у зв’язку з невідповідністю змісту та дублюванням з навчальним предметом «Я у світі» вилучено тему «Організація самонавчання і взаємонавчання». З розділу «Соціальна складова здоров’я» вилучена вимога проведення досліду про шкоду куріння.

Замінено назву теми «Небезпека куріння, вживання алкогольних, наркотичних і токсичних речовин» на «Профілактика вживання тютюну і алкоголю».

У вимогах замінено «учні аналізують небезпеку перебування дитини у місцях великого скупчення людей» на «учні аналізують поведінку дитини у місцях великого скупчення людей».

У розділі «Психічна і духовна складові здоров’я» замінено назву практичної роботи «Виконання проекту «Моя мета» на «Відомі параолімпійці». Додано до цього розділу наступні вимоги: учні пояснюють вплив самооцінки на поведінку людини, значення позитивного ставлення до життя.

Природознавство. 1-4 класи

 

 

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Загальні

1.

Дати роз’яснення щодо організації проектної діяльності на уроках природознавства.

Враховано. Роз’яснення надані у Пояснювальній записці («Особливості організації вивчення програмового матеріалу»).

2.

Зменшити кількість проектів у кожному класі.

Враховано. Кількість проектів – по 4 у кожному класі, з них один – дослідницький. Роз’яснення надані в Пояснювальній записці («Особливості організації вивчення програмового матеріалу»).

3.

Змінити назви проектів відповідно до вікових особливостей молодших школярів, збільшити кількість практичних робіт та екскурсій.

Враховано. Назви проектів, практичних робіт та уроків-екскурсій учитель визначає самостійно, відповідно до змісту навчального матеріалу із врахуванням вікових особливостей, або обирає із запропонованих у програмі варіантів. За рахунок розвантаження програми кількість годин на екскурсії може бути збільшена. Розширена тематика екскурсій додається до програми.

4.

Зняти сітку годин на вивчення змісту навчального матеріалу розділу.

Враховано. Кількість годин на вивчення навчального матеріалу розділу вчитель визначає самостійно, враховуючи рівень підготовленості учнів, особливості місцевості та матеріально-технічне забезпечення закладу. Загальна кількість годин має відповідати програмовим вимогам.

5.

Державні вимоги не відповідають віковим особливостям.

Враховано. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів приведено у відповідність до вимог Державного стандарту.

Природознавство - 1 клас

6.

Зміст навчального матеріалу та державні вимоги вступної частини привести у відповідність до вікових особливостей.

Враховано. Зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів приведено у відповідність до вікових особливостей.

7.

Почати вивчення природознавства у 1 класі з тем, близьких для сприйняття дитиною 6 років.

Враховано. Внесено зміни до змісту навчального матеріалу в розділі «Вступ» відповідно до вікових особливостей молодших школярів.

8.

Замінити термін „рукотворні тіла” на „штучні”.

Враховано. Точнішою є класифікація тіл на „природні” та „штучні”.

9.

Вилучити проект „З чого виробляють папір?”.

Враховано (див. п.3).

10.

Вилучити тему „Гірські породи, їхнє значення для людини”.

Не враховано.  Такої теми у  курсі

1 класу немає.

Вилучено: Уявлення про пісок і глину як гірські породи, їх значення для людини. Практична робота „Ознайомлення з властивостями піску, глини, гранту” замінена на „Ознаймлення з властивістю піску та глини пропускати воду”.

11.

Вилучити тему „Ґрунт. Склад ґрунту. Значення ґрунту для живої природи і господарської діяльності людини”.

Враховано частково. Тема змінена: „Ґрунт. Значення ґрунту для живої природи”.

12.

Змінити тему практичної роботи: „Ознайомлення з властивостями піску, глини, граніту”.

Враховано. Змінити тему практичної роботи: „Ознайомлення з властивостями піску, глини, граніту”.

13.

Тему „Рідний край” вивчати на уроках-екскурсіях. Уникнути повторів у розділах „Рідний край” та „Жива природа”.

Враховано. Зміст навчального матеріалу розділу „Рідний край” інтегровано в розділ „Жива природа”. Вивільнений час відводиться на екскурсії. Кількість екскурсій та їхню тематику вчитель визначає самостійно відповідно до змісту навчального матеріалу.

14.

Вилучити тему „Карта України. Умовні позначення на карті України”.

Враховано. Зміст навчального матеріалу розділу приведено у відповідність до вікових особливостей та вимог Державного стандарту.

Природознавство - 2 клас

15.

Змінити назву першого розділу „Вплив Сонця на природу і погоду на Землі”.

Враховано. Узгоджено зміст розділу із його назвою. Нова назва розділу: „Спостереження за порами року”.

16.

Розвантажити зміст навчального матеріалу в кожному розділі.

Враховано. Зміст навчального матеріалу в розділах упорядковано та приведено у відповідність до вікових особливостей молодших школярів. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів приведено у відповідність до вимог Державного стандарту.

17.

Вилучити тему "Гномон”, „Узагальнення систематичних спостережень за Сонцем”.

Враховано. Теми вилучені.

18.

Вилучити тему „Гриби. Правила збирання грибів”.

Враховано частково. 

Тему „Гриби” вилучати не варто, адже гриби – складова живої природи. Але враховано зауваження і внесено до Державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:„знає приклади небезпечно подібних отруйних та їстівних грибів, заборону збирання грибів для дітей”.

Природознавство - 3 клас

19.

Розвантажити зміст навчального матеріалу.

Враховано частково. Розділ „Вода”: вилучені теми „Вплив Сонця на природу”, „Світовий океан, його частини”; розділ „Повітря”: вилучені теми „Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею”, „Вплив вітру на природу Землі”;розділ „Гірські породи. Ґрунти” -“Корисні копалини. Ґрунти”; розділ „Живі організми та середовища їх існування”: вилучені теми „Походження свійських тварин від диких”, „Гриби їстівні та отруйні”.

20.

В зміст навчального матеріалу розділів ввести тематику екологічного спрямування.

Враховано частково. У розділ „Вода”: додана тема „Як людина використовує властивості води?”, пропонується навчальний проект „Добра справа для природи”; у розділ „Повітря”: додана тема „Як людина використовує повітря?”; пропонуються навчальні проекти „Звідки береться пил?”; „Ми гноми – економи (як зберегти тепло і світло у нашому домі”; „Який дар природи для людства найцінніший?” (повітря, вода, тварини, рослини, ґрунт, корисні копалини).

21.

Вилучити розділ „Сонце – джерело енергії на Землі”.

Тема „Сонце – джерело енергії на Землі” замінена на „Енергія в нашому житті”. Зміст навчального матеріалу розділу скориговано відповідно до вікових особливостей дітей.

22.

Вилучити тему „Гірські породи”.

Враховано частково. Назва розділу змінена з „Гірські породи. Ґрунти” на „Корисні копалини. Ґрунти (акцент – на корисні копалини як різновид гірських порід).

23.

Збільшити кількість годин на тему „Корисні копалини”.

Враховано. Тема „Паливні корисні копалини” додана у розділ „Енергія в нашому житті”.

24.

З теми „Повітря” вилучити терміни „теплопровідність” і „пружність повітря”.

Враховано. Терміни вилучені.

25.

Тема „Розширення повітря при нагріванні, теплопровідність і пружність. Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею” не відповідає віковим особливостям дітей.

Враховано. Залишено: „Розширення повітря за нагрівання”.

26.

Змінити тему „Роль живих організмів в утворенні ґрунту з гірських порід”.

Враховано частково. Пропонується тема „Хто живе в ґрунті? Роль живих організмів в утворенні ґрунту”.

27.

Змінити назву і зміст розділу „Сонце джерело енергії на Землі” (не відповідає віковим особливостям молодших школярів).

Враховано. Здійснено структурне вдосконалення з метою дотримання логіки викладу матеріалу. Змінено назву розділу. Зміст навчального матеріалу скоректовано відповідно до вимог Державного стандарту та віковим особливостям учнів.

28.

У розділі „Людина та її організм” вивчати нервову систему людини.

Враховано.

29.

Збільшити кількість годин на вивчення теми „Людина та її організм”. Доповнити розділ практичними завданнями з питань гігієни, здорового способу життя, запобігання виникнення різних захворювань.

Враховано. Знята сітка годин на вивчення розділу. Вчитель самостійно визначає кількість годин на вивчення певних тем. Розвантажено зміст програми, вивільнений час вчитель може використовувати на практичні завдання, дослідження, проекти.

30.

Збільшити кількість екскурсій, розширити тематику.

Враховано. Кількість екскурсій збільшено за рахунок розвантаження змісту навчального матеріалу. Тематику учитель визначає самостійно, відповідно до змісту навчального матеріалу із врахуванням вікових особливостей, або обирає із запропонованих у програмі варіантів.

4 клас

31.

Спростити розділ „Всесвіт і Сонячна система”.

Враховано. Зміст розділу та держані вимоги уточнені, відповідають державним стандартам.

32.

Зменшити об’єм інформації на вивчення розділу «Природа материків і океанів».

Враховано. Вилучена тема „Розселення людей на Землі. Чисельність населення Землі, її зміна”. Обсяг інформації про материки та океани, кількість годин на їхнє вивчення вчитель визначає самостійно.

33.

Вилучити теми: „Особливості природи Тихого, Атлантичного, Індійського й Північного Льодовитого океанів”. „Особливості природи материків Землі. Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида” (матеріал вивчається в 7-8 класах).

Враховано частково. Вилучено детальний план вивчення материків, запропоновано використання електронного ресурсу (за вибором учителя).

34.

Змінити назви практичних робіт і навчальних проектів (не відповідають віковим особливостям учнів початкової школи).

Враховано. Назви навчальних проектів, практичних робіт та уроків-екскурсій учитель визначає самостійно, відповідно до змісту навчального матеріалу із врахуванням вікових особливостей, або обирає із запропонованих.

35.

Обсяг та зміст навчального матеріалу в розділі „Природа України” наблизити до вікових особливостей молодших школярів.

Враховано. Вилучено детальний алгоритм вивчення природних зон. Кількість годин на вивчення теми вчитель може збільшити за рахунок розвантаження програми.

36.

Вилучити розділ „Тіла і речовини”.

Частково враховано. Тему „Тіла і речовини” інтегровано у навчальний зміст 1-го, 2-го,3-го та 4-го класів. 

         

 

Трудове навчання 1-4 класи

 

 

 

Опис змін.

У програмі не передбачена орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалу їх вчитель розподіляє самостійно з урахуванням матеріально-технічного забезпечення, бажання учнів та традицій регіону.  Календарно-тематичне планування може укладатись творчими, динамічними групами, шкільними методичними об’єднаннями, індивідуально вчителями початкових класів що дає можливість розташувати послідовність вивчення тем на власний розсуд. Резерв часу, передбачається використовувати для проведення уроків узагальнення та повторення з використанням нестандартних форм, презентації проектів,   вивчення актуальних тем: «Сучасні технології виготовлення виробів», «Бісероплетіння», «Виготовлення об’ємних виробів з дроту» «Виготовлення виробів з збереженням народних традицій (ремесел) регіону», «Вирощування та догляд за рослинами», «Вирощування та догляд за птахами, тваринами», «Кулінарія» «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Конструювання з використанням ігрових наборів і конструкторів та (або) їх електронних версій»  та інші. Деякі теми за пропозиціями вчителів об’єднано, уточнено. Наприклад, "Папір та його призначення. Загальні відомості про виробництво паперу. Якість паперу" тощо.

Зміст практичних робіт має  визначатися вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Об’єкти праці для виготовлення на уроках  учнями добирає учитель опираючись на їхні побажання.

 

Я у світі 3-4 класи

 

 

 

На основі узагальнення побажань було здійснено наступні зміни:

 

 1. Знято теми, які дублюються зі змістом предмету «Основи здоров’я» і які доцільніше вивчати на «Основах здоров’я» («Розвиток людини протягом життя», «Зовнішність людини»).
 2. Доповнено чи конкретизовано теми, які повторюються в 3 і 4 класах програми «Я у світі» (наприклад, «Людське Я» (3 клас), дискусія на одну із тем (на вибір): «Де закінчується щедрість і розпочинається марнотратство?», «Чим відрізняється стійкість від упертості?» (4 клас); «Символи держави: Герб, Прапор, Гімн, їх значення» (3 клас) і «Національні та державні символи України». «Робота з документами. Обговорення с.10, с. 20, с.67. Конституції України» (4 клас) тощо.
 3. Включено в програму практичні роботи, рольові ігри, дискусію, навчальні проекти. Зроблено акцент на тому, що проекти можуть бути колективні, групові, індивідуальні. На кожен навчальний проект запропоновано кілька тем. Це дало змогу об’єднати деякі теми і цим, з одного боку, розвантажити програму, надати право вибору як вчителю, так і учню, з іншого, підказати вчителеві, на які аспекти варто звернути увагу. Наприклад, після теми «Національні та державні символи України» (4 клас) пропонується практична робота «Створення фото колажу» (проведення конкурсу малюнків) на одну із тем (на вибір): «Державні символи у моєму житті», «Хліб і сіль – символи української гостинності», «Свята нашої держави».
 4. Запропоновано практичні види діяльності, які можуть активізувати формування соціальної та громадянської компетентностей:
  • Дослідження діяльності дитячих екологічних організацій, станцій чи груп в твоєму селі, місті чи регіоні.
  • Екологічний рейд «Рідній природі - на допомогу».
  • Благодійна акція «Допомагаємо творити добро».
  • Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність.
 5. У Державних вимогах до навчальних досягнень учнів відбулося зміщення акцентів зі знаннєвих результатів на діяльнісні.

У цілому, у проекті оновленої навчальної програми предмету «Я у світі» враховано більшість пропозицій, поданих у коментарях, що стосувалися розвантаження та осучаснення програми.

 

Англійська мова 1-4 класи загальноосвітніх шкіл

 

 

 

 

НОРМИ, ЩО БУЛИ ВИЛУЧЕНІ, СКОРОЧЕНІ ЗА ОБСЯГОМ
АБО ПЕРЕНЕСЕНІ ДО ІНШОГО КЛАСУ

1 клас ЗНЗ

Лінгвістична граматична компетенція

Іменники у множині із закінченням –es (перенесено до 2 класу)

Лінгвістична граматична компетенція

Заперечна форма спонукальних речень у стверджувальній формі (вилучено)

Мовленнєва компетенція говоріння

Обсяг висловлювання 3-4 речення/репліки (скорочено до 2-3 речень/реплік)

Мовленнєва компетенція письмо

Відтворюють графічний образ букв, слів, словосполучень, коротких речень (вилучено)

2 клас ЗНЗ

Лінгвістична лексична компетенція

Тема «Шкільне приладдя» (вилучено)

 

Тема «Місяці. Дні тижня» (перенесено до 3 класу)

Мовленнєва компетенція говоріння

Обсяг висловлювання 4-5 речень/реплік (скорочено до 3-4 речень/реплік)

Мовленнєва компетенція письмо

Обсяг письмового повідомлення 4-5 речень (скорочено до 2-3 речень)

3 клас ЗНЗ

Лінгвістична граматична компетенція

Past Simple, Future Simple (перенесено до 4 класу)

Мовленнєва компетенція говоріння

Обсяг висловлювання 5-6 речень/5 реплік (скорочено до 4-5 речень/4 реплік)

Мовленнєва компетенція письмо

Обсяг письмового повідомлення 5-6 речень (скорочено до 4-5 речень)

4 клас ЗНЗ

Лінгвістична лексична компетенція

Тема «Дикі та свійські тварини» (вилучено)

 

Present Perfect (вилучено)

Мовленнєва компетенція говоріння

Обсяг висловлювання 6-7 речень/6 реплік (скорочено до 5-6 речень/5 реплік

Мовленнєва компетенція письмо

Обсяг письмового повідомлення 6-7 речень (скорочено до 5-6 речень)

НОРМИ, ЩО БУЛИ ВНЕСЕНІ У ПРОГРАМИ ТА ПОЯСНЮВАЛЬНУ ЗАПИСКУ:

 1. Надання переваги усному мовленню у перших класах із додаванням лише елементів письма та читання: 1 клас ЗНЗ та СНЗ – увідний усний курс у першому семестрі.
 2. Настійна рекомендація вживати Print Script на письмі – для полегшення подальшої роботи дитини із друкованими текстами.
 3. Рекомендація витрачати на написання літер, слів не більше 10% часу на уроці, використовуючи на початковому етапі окремі аркуші у клітинку та застосування олівця.
 4. Широке використання пісень, віршів, аудіо- та відеоматеріалів, з 1 по 4 клас ЗНЗ та СНЗ, для вдосконалення навичок аудіювання та говоріння, а також використання навчальних інтернет-ресурсів для самостійної роботи учнів.
 5. Згідно із вимогами рівня А1 - Введення лексичних тем «Їжа», «Прогулянка», «Предмети домашнього вжитку», «Емоції», «В кафе», «В крамниці», «В аеропорту», «На вокзалі» та інших, для розвитку соціокультурної компетенції та здатності дитини озвучувати свої нагальні потреби у життєвих ситуаціях.
 6. Введення з 1-го класу вивчення слів та виразів, що уможливлюють дитині будувати діалоги та працювати у парах: «What’s your name?», «How are you?”, “Wherе do you live?”, “Where are you from?”, питальні слова «What? Where? When? How?”.
 7. Впровадження простих мовленнєвих завдань для ведення коротких діалогів різних типів: розпитування, домовленості, обміну думками і повідомленнями.
 8. Практика таких сучасних коротких форм письмового спілкування, як написання смс-повідомлень та емейлів.
 9. Введення соціокультурної компетенції «Обирати та вживати слова, що описують емоцiйний стан людини.»
 10. Спрощення навичок спілкування учнів СНЗ за рахунок введення часто вживаних граматичних форм згідно вимог А1 (hate/love/like singing; I’d like to… )
 11. Рекомендації для вчителів залучати різні засоби навчання - робочі зошити, аудіо-/відеозаписи, дидактичні копіювальні матеріали, навчальні інтернет-ресурси тощо) та активно використовувати такі форми навчання, як: розучування та відтворювання пісень, чантів, музичних римівок, лічилок, віршів, епізодів мультфільмів, адаптованих до умов навчання.

 

Англійська мова 1-4 класи спеціалізованих шкіл

 

 

 

 

 

НОРМИ, ЩО БУЛИ ВИЛУЧЕНІ, СКОРОЧЕНІ ЗА ОБСЯГОМ АБО ПЕРЕНЕСЕНІ ДО ІНШОГО КЛАСУ

Пошук по сайту
Календар
«  Вересень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Архів новин

Copyright ЗСШ72 Запоріжжя ©2014 - 2023
Безкоштовний хостинг uCoz