Понеділок, 02.10.2023, 13:44
Вітаю Вас Гість | RSS

Категорії розділу
Статистика

Аналіз роботи шкільної бібліотеки за 2013-2014 н.р.

      

Основні завдання і напрямки діяльності шкільної бібліотеки у 2013 - 2014 н.р.:

 

Діяльність шкільної бібліотеки у 2013 – 2014 н.р. буде спрямована на:

 

 • забезпечення підручниками, задоволення потреб учителів у методичній літературі, а учнів – у художній, довідковій літературі;
 • систематичну роботу зі збереження, розширення книжкового фонду;
 • підвищення бібліотечної культури школярів;
 • оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачами;
 • координацію роботи зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги;
 • зміцнення матеріальної бази ШБ;
 • координаційну роботу з дитячими бібліотеками мікрорайону у задоволенні інформаційних потреб читачів;
 • забезпечення різноманітного змісту на­вчального процесу, всебічне сприяння підвищен­ню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної літератури та інформації про неї.

 

Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

 

 

Основні показники:

Планується обслуговувати більш 600 осіб, з них учнів - 550, вчителів та інших - 50.

Книжковий фонд     - 15629 екземплярів.

Навчальний фонд     - 9624 екземплярів.

Школа укомплектована 22 класами.

          

ПЛАН РОБОТИ 2013 - 2014 н.р.

Робота з фондом навчальної літератури

 №  з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1

Підведення підсумків руху фонду. Діагностика забезпечення учнів підручниками та навчальними посібниками на 2013-2014 н.р.

Серпень - вересень

Бібліотекар

2

Прийом і видача підручників учням. Забезпечити видачу підручників у повному обсязі згідно до навчальних програм

Травень –червень Серпень - вересень

Бібліотекар

3

Робота з бібліографічними виданнями (прайс-листами, тематичними планами видавництв, переліками підручників та посібників, рекомендованих Міністерством освіти України)

Протягом року

Бібліотекар

4

Підготовка переліку підручників, що плануються в новому навчальному році

Листопад

Бібліотекар, вчителі

5

Прийом і обробка підручників, що надійшли, оформлення накладних, запис до сумарної книги, штемпелювання, оформлення картотеки

Протягом року

Бібліотекар

6

Проведення роботи по збереженню навчального фонду

За окремим планом

Бібліотекар, бібліотечний актив

7

Списання навчального фонду із врахуванням зношеності та зміни навчальних програм. Скласти акти на списання застарілої літератури. Вести роботу з очищення фонду від застарілої літератури

Жовтень-грудень

Бібліотекар

8

Упорядкувати розстановку фонду підручників

Серпень-вересень

Бібліотекар

9

Ведення журналу видачі підручників

Травень-вересень

Бібліотекар

10

Ведення журналу обліку надходження підручників та навчальних посібників (у тому числі електронних)

Протягом року

Бібліотекар

10

Провести інвентаризацію фонду підручників

Квітень-травень

Бібліотекар

11

Співпраця з бібліотеками району щодо обміну підручниками

 

 

12

Ведення електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник»

Протягом року, за графіком

Бібліотекар

13

 Звіряння надходжень літератури з даними бухгалтерії

Вересень, грудень, березень, червень

Бібліотекар

 

Робота з фондом художньої літератури

 №

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Своєчасний прийом, систематизація, технічна обробка і реєстрація нових надходжень

Постійно протягом року

Бібліотекар

2

Робота постійної книжкової  виставки «Нові надходження»

Протягом року, постійно

Бібліотекар

3

Видача документів користувачам бібліотеки

Протягом року

Бібліотекар

4

Оформлення фонду (наявність поличних, буквених розділювачів), естетика оформлення

Протягом року

Бібліотекар

5

Дотримання правильної розстановки фонду на стелажах

Протягом року

Бібліотекар

6

Забезпечення вільного доступу користувачів бібліотеки до інформації

Постійно

Бібліотекар

7

Організація робіт по дрібному ремонту і переплетенню видань

Щомісячно

Бібліотекар, бібліотечний актив

8

Складання списків боржників

Грудень, травень

Бібліотекар

9

Влаштування санітарних днів

Раз на місяць

Бібліотекар, бібліотечний актив

10

Систематичний контроль за своєчасним поверненням у бібліотеку виданих книг

Постійно протягом року

Бібліотекар

11

Списання художньої літератури, яка морально застаріла, або фізично непридатна для користування

Жовтень-грудень

Бібліотекар

12

Забезпечення роботи читальної зали

Протягом року

Бібліотекар

Комплектування фонду періодики

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Оформлення передплати на 1 півріччя 2014 року. Контроль за доставкою

Жовтень

Бібліотекар

2

Оформлення передплати на 2 півріччя 2014 року. Контроль за доставкою

Квітень

Бібліотекар

Робота з читачами

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Корекція розстановки читацьких формулярів, вилучення старих, оформлення нових

 Серпень

Бібліотекар

2

Обслуговування читачів на абонементі: учнів, педагогів, технічного персоналу, батьків

Постійно

Бібліотекар

3

Обслуговування читачів у читальному залі: вчителів, учнів

Постійно

Бібліотекар

4

Рекомендаційні бесіди під час видачі книг

Постійно

Бібліотекар

5

Бесіди про прочитане

Постійно

Бібліотекар

6

Рекомендаційні і рекламні бесіди про нові книги, енциклопедії, журнали, що поступили до бібліотеки

по мірі надходження

Бібліотекар

7

Анкетування учнів початкової та середньої школи за темою «Мої улюблені книги»

Січень-лютий

Бібліотекар

8

Анкетування учнів 5-9 класів «Компас в книжковому морі», аналіз анкет

Грудень

Бібліотекар, класні керівники

9

Вивчення та аналіз читацьких формулярів

Протягом року

Бібліотекар

10

Формування інформаційно-бібліографічної культури:

 • знайомство з бібліотекою – 1 кл;
 • бібліотечні п'ятихвилинки – 5-11 кл

Квітень

1 раз на  м-ць

Бібліотекар, бібліотечний актив

 

Робота з батьками

 

№№

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

Підготовка інформації про нові надходження підручників

Серпень

Вересень

Бібліотекар

2

Інформаційний стенд «Шкільні підручники: вибір, збереження, використання»

Березень

Бібліотекар, актив б-ки

3

Проведення благодійної акції «Подаруй книгу шкільній бібліотеці»

Квітень

Травень

Бібліотекар, актив б-ки

4

Оформлення виставки книг «Найкращий подарунок» до батьківських зборів

Вересень

Бібліотекар, актив б-ки

5

Оновлення куточка «Книга, сім’я, дитина»

Вересень

Бібліотекар

6

Оформлення стенду «Поради батькам, що до виховання інтересу до читання»

Грудень

Бібліотекар

 

Робота з педагогічним колективом

 

№№

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

Інформування вчителів про нові надходження навчально-методичної літератури

Постійно

Бібліотекар

2

Подання інформації на нараду при директорові «Стан забезпечення підручниками»

Вересень

Бібліотекар

3

Участь в інформаційному забезпеченні   педрад (підбір актуальної літератури)

За необхідністю

Бібліотекар

4

Надавати допомогу в підготовці масових заходів у школі

Постійно

Бібліотекар

5

Провести огляд літератури для класних керівників (теми для класних годин)

Постійно

Бібліотекар

6

Консультативно-інформаційна робота з МО вчителів-предметників:

 • інформаційний огляд педагогічних журналів  
 • підбор підручників і навчальних посібників до нового навчального року

Постійно на педрадах та нарадах

 

Серпень

Бібліотекар

 

 

вчителі -предметники

 

Масова робота

 

Зміст роботи

Класи

Термін виконання

Відповідальні

1

Виставка навчально-методичної літератури «До уваги вчителів»

 

вересень

Бібліотекар

2

Книжкові виставки навчальних видань до предметних тижнів (математики, природничих наук, укр.мови та літ., зарубіжної  літ-ри, іноземної мови), методичних тижнів.

 

Відповідно до плану проведення тижнів

Бібліотекар

3

Рік Т. Шевченко. 1814–1861.

9 березень. (додатковий план)

1-7

Протягом року

Бібліотекар

Кл. керівники

4

Цикл заходів до пам'ятних дат (за календарем).

Шкільні заходи:

 • 9 вересня -185 років з дня народження письменника Л. М. Толстого (1828-1910)
 • 14 жовтня – «Запоріжжя – сторінки історії»
 • 23 листопада-105 років з дня народження письменника М. М. Носова (1908-1976)
 • 30 листопада-100 років з дня народження письменника В. Ю. Драгунського (1913-1972)
 • Бібліографічно-тематичний огляд літератури. 22 січня – 110-річчю дня народження письменника Аркадія Петровича Гайдара (1904-1941)
 • Тематична вітрина «Конвенція про права дитини»;
 • 3 березня-115 років з дня народження письменника Ю. К. Олеші (1899-1960)
 • 1 квітня - 205 років з дня народження прозаїка, драматурга, критика, публіциста М. В. Гоголя (1809-1852)
 • 23 квітня – 450 років з дня народження англійського драматурга и поета Уїльяма Шекспіра (1564–1616)

 

 • 22 травня – 155 років з дня народження англійського письменника Артура Конан-Дойла (1859–1930)
 • Свято рідної мови.
 • Виховна година «День Перемоги»
 • Виховний захід «Восьме диво світу» (до Всесвітнього Дня дитячої книги)
 • Інтелект шоу – «Що розумом не дійду, то в книжці знайду»

 

 

 

 

 

 

5-8

 

 

 

5-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.09-1.10.13

 

 

1.10-15.10.13

 

 

 

20.11-30.11.13

 

 

20.11-10.12.13

 

15.01-30.01.14

 

 

 

1.11-15.11.12

 

 

20.02-5.03.14

 

 

 

20.03-10.04.14

 

 

 

20.04-10.05.14

 

 

 

 

18.05-24.05.14

 

 

листопад

травень

 

квітень

 

 

грудень

 

 

Бібліотекар,

актив Бібліотеки

 

Бібліотекар

 

Бібліотекар, класні керівники, актив бібліотеки

Бібліотекар

 

Бібліотекар

 

 

Бібліотекар

Одарюк О. М.

Кл. керівники

 

Бібліотекар,

актив бібліотеки

 

Бібліотекар,

актив бібліотеки

 

Бібліотекар

 

 

 

 

Бібліотекар

 

Бібліотекар

кл. керівники

Бібліотекар

кл. керівники

 

Бібліотекар

Бібліотекар

кл. керівники

5

Спільні заходи з  бібліотеками:

 • Краєзнавча година «Легенди рідного краю»
 • Вікторина «В світі словників»
 • Година цікавих повідомлень «А у твої роки …»
 • Година поезії «Наш Кобзар»

 

 

5А, Б

 

4А, Б

 

7, 8 кл

 

9 кл

 

 

жовтень

 

листопад

 

лютий

 

березень

 

Бібліотекар,

кл. керівник,

бібліотека «Гайдара»

 

Бібліотекар,

кл. керівник,

бібліотека «Маяковського»

6

Відвідування виставок -  ярмарок українських видавництв

10-11

у період проведення

Бібліотекар,

кл. керівники

 

Робота по поліпшенню матеріальної бази бібліотеки

 

№№

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

Художньо-естетичне оформлення бібліотеки

Липень

Бібліотекар, актив б-ки

2

Оновлення поличних роздільників

Січень

Бібліотекар, актив б-ки

3

Придбання переносного виставкового стенду

Травень

Бібліотекар

 

Підвищення професійної компетентності

 

№№

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

Участь в районних нарадах, семінарах

Протягом року

 

2

Участь у засіданнях МО шкільних бібліотекарів

Протягом року

 

3

Самоосвіта

Протягом року

 

 

Координація роботи з дитячими бібліотеками мікрорайону

 

№№

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

Робота зі  списками учнів школи  для залучення дітей до дитячих бібліотек району

Жовтень

Бібліотекар

2

Використання книжкового фонду дитячих бібліотек м. Запоріжжя для задоволення читацьких запитів

Протягом року

Бібліотекар

3

Узгодження річного плану роботи з ДБ

 

Бібліотекар

4

Організувати екскурсії до ДБ

 

 

 

 

Бібліотекар СШ 72 ________________________ Т. Остапенко

24.07.13.

Пошук по сайту
Календар
«  Жовтень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архів новин

Copyright ЗСШ72 Запоріжжя ©2014 - 2023
Безкоштовний хостинг uCoz